Page:Ilustrovana vojna enciklopedija 1.pdf/29

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Ова страница је лекторисана

АВИАЦИЈА

је и даље функционисала као пук. Дру-
га таква команда образована је у Мо-
стару. Оне су биле непосредно потчиње-
не Одељењу за ваздухопловство, а из
свог састава су дале свакој армији по
једну ескадрилу. У Петроварадину је по-
дигнут ваздухопловни арсенал за сна-
бдевање команада матерјалом.
 У пролеће 1921 г. основана је Изви-
ђачка школа. Поред активних официра
узет је и известан број ђака из школа
за резервне официре, да би се обезбе-


Наши „Потези” у лету

дила попуна људством из резерве, у
случају рата. Школе су биле у Новом
Саду и Мостару. Арсенал је редовно до-
бијао своје људство и почео вршити ма-
ње оправке.
 Кроз 1922 г. продужен је рад на ор-
ганизацији. Примљена је друга после-

        

АВИАЦИЈА

ратна генерација људства на обуку. Ваз-
духопловно одељење је 1923 г. Уредбом
од 14 септембра преустројено. Хидро-
авиација је издвојена и придодата мор-
нарици. Одељење је сада имало четири
отсека: оперативни, технилки, општи и
грађевински. Ваздухопловни арсенал је
претворен у Ваздухопловно-технички за-
вод. Законом о устројству војске и мор-
нарице ваздухопловство је признато за
главни род војске. На место пензиони-
саног генерала Узелца дошао је гене-
рал Радисав Станојловић. Током следе-
ћих година повећањем бројног и мате-
ријалног стања извршена јо организаци-
ја ваздухопловства на: ескадриле, групе
и пукове разних видова авиације. Дефи-
нитивно су устројене сгручне школе,
подигнути аеродроми и снабдевени свим


— 27 —