Page:Ilustrovana vojna enciklopedija 1.pdf/26

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Ова страница је лекторисана

АВИАЦИЈА

Драгомир Плећевић и Радивоје Томић,
капетан I кл. Александар Антић, капе-
тани II кл. Милутин Станојевић, Свети-
слав Хођера, Светолик Поповић, Радо-
ван Јовановић, Александар Томић, Ри-
ста Ристић, Драгомир Вељковић, Вуче-
та Јањевић, Лука Ристић, Божидар Обре-
новић, Никола Жикић, Живорад Петро-
вић, Душан Ђурић, Светислав Протић и
потпоручник Тадија Сондермајер. По од-
луци за образовање солунског фронта,
решено је да му се додели седам фран-
цуских и пет српских ескадрила. Све
су оне 18 јуна 1916 г. стављене под ко-
манду мајора Роже Витре. Аероплан-
ска ескадра је тога дана стварно пре-
стала да постоји, а функционисао је са-
мо аероплански депо, као орган трећег
степена. Он је снабдевао официре у ма-
теријалном, док су у дисциплинском по-
гледу били потчињени Дирекцији срп-
ског аеронаутичког парка. Све су ове

АВИАЦИЈА

ескадриле биле распоређене у Вер-
текопу, Шамлију и Горгопу. Иако су
де факто командири српско-француских
ескадрила били француски официри,
ипак су они радили у договору са нај-
старијим српским официрима у погледу
употребе наших авиатичара. Ескадриле
су имале аероплане типа „Фарман” или
„Њепор”.
 Иако се још раније увидела потреба
за апаратима за борбу, који су код свих
војсака били уведени као засебан вид
авиације са специјалним задацима, а,
према томе и апаратима, код нас је тек
8 децембра 1916 г. створено једно оде-
љење од три апарата „Њепора“. Све
особље је било чисто српско. Командир
је био капетан Бранко Вукосављевнћ.
Аеродром му је био у Вертекопу. Оно
је било придодато авиацији Друге арми-
је за њену заштиту.
 У почетку 1917 г., марта месеца, наше


— 24 —