Page:Ilustrovana vojna enciklopedija 1.pdf/10

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Ова страница је лекторисана

АБД-ЕЛ-ГЕЛИЛ

сци неколико врло истакнутих официра,
међу којима и генерале Жак-Пјера (1726
—1812) и Шарла (1771—1796).
АБД-ЕЛ-ГЕЛИЛ, место код кога је био
бој, 8 јуна 1912 г., између италијанских
и турско-арапских трупа, које су се на-
лазиле пред Триполисом.
АБД-ЕЛ-КАДЕР, чувени арапски емир,
који је војевао против Француза од 1832
—1847 г. и покушао да створи арапско
царство. Издајство његових дотадашњих
савезника, Мароканаца, код Исла, 1844
г., умањило је значај даљих борби и он
се, три године касније, предао францу-
ском генералу Ламорисијеру. Интерни-
ран је затим у Француску. Доцније је
постао велики пријатељ Француза. (Рођ.
око 1807, близу Маскара, Алжирија —
умро 1883 у Дамаску, Сирија).
АБД-ЕЛ-КРИМ, вођа Рифанаца (рођ.
у Теоферситу, 1882 г., побунио, 1921, Ри-
фанце прво против Шпанаца а затим и
против Француза. Устанак је угушен,
1924, а, 1926, Абд-Ел-Крим се предао
Французима.
АБДЕРАМ II ПОБЕДНИК, четврти
шпански калифа, који је заузео Барце-
лону и отерао нормандиске пирате.
АБДИКАЦИЈА, одрицање престола.
АБДУЛ АЗИС, турски султан од 1861
—1876 г. Извео је темељну реорганиза-
цију турске војске. Под његовом влада-
вином било је бомбардовање Београда
1862, рат са Црном Гором (1862), критски
устанак (1866), устанак у Босни и Хер-
цеговини, Бугарској (1875 год.).
АБДУЛА МАРКО ТОДОРОВИЋ (1780
—1823). Учествовао као барјактар у пр-
вом и другом устанку. Подизао је буну
у пожаревачкој нахији (Абдулина буна)
у заједници са Стеваном Добрњцем, про-
тив кнеза Милоша (1821 г.). 1823 годнне
је убијен, вероватно по налогу кнеза
Милоша.
АБДУЛ КЕРИМ ПАША, турски гене-
рал, рођен у Румунији, а умро на Ро-
досу (1811—1885). Војничко образовање


АБДУЛ ХАМИД II

стекао је у Бечу. За време Кримског
рата послан је у Анадолију да реорга-
низује војску. Реорганизацију је извр-
шио с великим успехом па је постављен
за министра војске. Истакао се у срп-


ско-турском рату 1876. 1877 постављен је
на чело турске Врховне команде. Међу-
тим, оптужен да је могао да спречи Ру-
се да пређу Дунав, смењен је с овог
положаја и прогнан на острво Родос, на
коме је и умро као изгнаник.
АБДУЛ МЕЏИД, турски султан (1839
—1861). За његове владавине вођен је
Кримски рат (1853—56) и борбе са Црном
Гором (1852—53 и 1858 год.).
АБДУЛ ХАМИД I, турски султан (1774
—1789).
АБДУЛ ХАМИД II, турски султан од
1876—1909 (1848—1918), син султана Аб-
дул Меџида, дошао на престо у тренут-
ку кад се Турска налазила у веома те-
шком положају, пред сам рат са Србијом
и Црном Гором и у јеку босанско-херце-
говачког устанка. Ратовао и с Русијом,
Србијом и Црном Гором 1877—78 и од-
луком Берлинског конгреса (1878) Тур-
ска је под његовом владавином изгубила
Босну и Херцеговнну, Тесалију и варо-

— 8 —