Српска граматика (Ж. Симић)/Исправке

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Српска граматика
Писац: Живојин Симић
Исправке
Симић, Живојин (1922). Српска граматика. Београд: Књижара Геце Кона.


ИСПРАВКЕ[уреди]

Због неповољних прилика и мојих личних и штампарских ова је књига остала у рукопису више од две године, па је из истих узрока и у штампању остало у њој погрешака. Колико сам их могао опазити, избележио сам их овде, и молим свакога ко се овом књигом буде служио да претходно ове исправке унесе у текст, где је којој место, а нарочито ону на 142. страни због које је непотпуна дефиниција синтаксе.

Страна врста
10. озго 5. после речи написаће не треба запета.
14. „ „ година треба само једна тачка.
12. оздо 4. „ „ подсмех треба тачка и запета.
14. 3. „ слова т треба запета.
15. 11. м. разједначавање треба разједначивање.
20. озго 5. м. наглашавање треба наглашавање. Тако и даље.
21. оздо 7. после речи томе треба запета.
22. озго 6. м. неупотребљава треба не употребљава.
12. после речи гласник не треба запета.
16. м. наглашава треба наглашује. Тако и даље.
оздо 4. после речи савременици не треба тачка.
24. озго 11. „ „ зову се не треба запета.
оздо 12. м. означава треба означује.
29. 17 и 18. м. означава треба означује. Тако и даље.
29. оздо 10. м. означавајући треба означујући. Тако и даље.
30. озго 15. м. означавање треба означивање. Тако и даље.
34. 16. после речи ду̏жи̑ м. две тачке треба запета.
41. 9. м. свршава треба свршује. Тако и даље.
12. м. означавају треба означују. Тако и даље.
47. 10. после речи као не требају две тачке.
52. оздо 6. м. чалаца треба челаца.
53. озго 8. после речи оваки м. тачке и запете треба две тачке.
58. оздо 13. м. Бо́го, треба Бо̑го.
59. 17. м. ра́дњи треба ра́дњи̑.
61. 7. м. пешњу треба плешњу.
62. озго 19. м. вѐчери̑ и вѐчерима треба вечѐри̑ и вечѐрима.
78. 19. м. ста́рински треба старински.
79. 2. м. чув-ши треба чу-вши.
84. оздо 8. после речи хваљен не треба итд.
87. озго 17. м. (прим. под 4) треба (прим. под 5).
90. оздо 14. после речи снѐсти треба тачка.
2. м. ознове треба основе
100. озго 11. треба зубно-носни н и уснено-носни м.
106. оздо 18. м. емед треба смед.
107. 13. м. да̑ш треба да̑т.
3. м. да̏дија̑х треба да̀дија̑х.
112. 11. м. и̋здр̑т треба и̏здр̑т.
8. м. набрети треба надрети
142. озго 3. после речи облици треба додати и реченице.
158. озго 19. м. множина треба множини.
168. 20. м. буха треба духа.
194. 1. после речи ја не треба запета.
200. 2. треба на Смрдану.
209. оздо 4. после речи примери треба две тачке.
213. 1. „ „ показује треба две тачке.
214. озго 14. м. под јесен треба курзивно под јесен.
225. 21. после речи што не треба тачка.
227. оздо 15. м. примера треба примери.
17. м. ни треба на.
230. озго 17. м. пређтњег треба пређашњег.
233. оздо 16. м. казан треба казана.
236. озго 20. м. садашње треба садашњег.
22. м. д’а треба да.
26. м. нароа треба наро-
236. оздо 12. м. сјали треба сјаш.
240. 20. после речи ни не треба друго ни.
246. 7. м. прилозима треба прилози.