Анекс 1a — Споразум о војним аспектима мировног рјешења

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу

Aнекс 1A - Споразум о војним аспектима мировног рјешенја

Република Босна и Херцеговина, Федерација Босна и Херцеговина, и Република Српска (у даљњем тексту „Странке”) сагласиле су се како слиједи:

Члан 1. Опште обавезе[уреди]

1. Странке се обавезују да ће што је брже могуће поново створити нормалне услове живота у Босни и Херцеговини. Оне знају да то од њих захтијева велик допринос при чему ће се усрдно трудити да сарађују једна с другом и са међународним организацијама и установама које им помажу на терену. Оне поздрављају спремност међународне заједнице да у подручје упути, на период од око годину дана, снаге које ће помоћи у провођењу овдје описаних територијалних и осталих војно повезаних одредби споразума.
a) Савјет безбједности Уједињених нација позива се да усвоји резолуцију којом ће овластити државе чланице или регионалне организације и аранжмане да успоставе вишенационалне снаге за војну проведбу (у даљњем тексту "ИФОР"). Странке знају и сагласне су да се наведене снаге за проведбу могу састојати од копнених, ваздухопловних и поморских јединица из земаља чланица НАТО-а и земаља које нису чланице НАТО-а, размјештених у Босни и Херцеговини да би помогле у обебзјеђењу поштовања одредби овог Споразума ( у даљњем тексту "Анекс"). Странке знају и сагласне су да ИФОР започне са проведбом војних аспеката овог Анекса послије преноса власти са команданта УНПРОФОР-а на команданта ИФОР-а (у даљњем тексту "пренос власти"), те да до преноса власти УНПРОФОР настави да врши свој мандат.
b) Подразумијева се и даје сагласност да НАТО може да успостави такве снаге које ће дјеловати под влашћу те подложно водству и политичком управљању Сјеверноатлантског савјета ("НАЦ") кроз командно уређење НАТО-а. Оне се обавезују да ће олакшати њихове операције.Стога се Странке са овим слажу и слободно обавезују да ће у потпуности поштовати све обавезе изложене у овом Анексу.
c) Подразумијева се и даје сагласност да друге државе могу да помогну у провођењу војног аспекта овог Анекса. Странке знају и сагласне су да ће модалитети учествовања тих држава бити предмет споразума између тих држава учесница и НАТО-а.</poem>
2. Сврха ових обавеза је сљедећа:
a) испоштовати трајан прекид непријатељстава. Ниједан ентитет неће угрожавати други ентитет нити против њега употријебити силу, те војне снаге једног или другог ентитета неће ни под каквим околностима улазити на територију другог ентитета или боравити на њему без приволе владе другог ентитета и Предсједништва Босне и Херцеговине. Све оружане снаге у Босни и Херцеговини дјеловаће у складу са суверенитетом и територијалном цјеловитошћу Босне и Херцеговине;
b) обезбиједити подршку и овлашћење ИФОР-у, те посебно овластити ИФОР да предузме потребне кораке, укључујући употребу потребне силе, да би обезбиједио поштовање овог Анекса и властиту заштиту; и (ц) успоставити, како је изложено у Анексу 1-Б Општег оквирног споразума, трајне мјере безбједности и контроле наоружања чији је циљ промовисање трајног помирења свих Странака и олакшање постизања свих политичких аранжмана договорених у Општем оквирном споразуму.
c) Странке знају и сагласне су да ће се обавезе преузете овим Анексом подједнако примјењивати у оба ентитета унутар Босне и Херцеговине.
3. Оба ентитета биће подједнако одговорна за поштовање наведеног, те ће оба подједнако подлијегати акцијама наметања које ИФОР по потреби предузме да би обезбиједио проведбу овог Анекса и заштиту ИФОР-а.

Члан 2. Прекид непријатељстава[уреди]

1. Странке ће поштовати прекид непријатељстава започет споразумом од 5. октобра 1995., те ће се и даље суздржавати од свих међусобних офанзивних операција сваке врсте. У овом случају офанзивна операција је акција која обухвата продоре снага или ватре испред линија једне Странке. Свака Странка ће обезбиједити да све особље и организације које могу војно да дјелују под њезином влашћу или на територији под њезином влашћу, укључујући наоружане групе цивила, народне гарде војне резерве, војну полицију и специјалну полицију министарства унутрашњих послова (МУП) (у даљњем тексту "Снаге") поштују овај Анекс. Израз "Снаге" не обухвата УНПРОФОР, Међународне оперативне полицијске снаге наведене у Општем оквирном споразуму, ИФОР или друге елементе наведене у члану 1, параграф (1) (ц).
2. У извршавању обавеза изложених у параграфу (1), Странке се посебно обавезују да ће прекинути употребу сваког оружја и експлозивних направа осим онога које је одобрено овим Анексом. Странке неће постављати додатна минска поља, запреке или заштитне препреке.Странке се неће упуштати у патролирање, земаљско или зрачно извиђање испред положаја својих снага или у Зонама раздвајања како је ниже предвиђено у члану 4., без одобрења ИФОР-а.
3. Странке ће обезбиједити безопасно и безбједно окружење за сва лица на подручјима под својом јурисдикцијом одржавањем установа за провођење грађанских закона које ће дјеловати у складу са међународно признатим нормама и поштовати међународно призната људска права и основне слободе, те предузимати све остале примјерене мјере. Странке се такође обавезују да ће разоружати и распустити све наоружане групе цивила осим одобрених полицијских снага у року од 30 дана по преносу овлашћења.
4. Странке ће у потпуности сарађивати са свим међународним особљем укључујући истражиоце, савјетнике, надзорнике, посматраче или остало особље у Босни и Херцеговини у складу са Општим оквирним споразумом, што укључује олакшавање слободног и неометаног приступа и кретања, те обезбјеђење статуса потребног за дјелотворно обављање њихових задатака.
5. Странке ће строго избјегавти сваку одмазду, противнапад или једностране поступке као одговор ако једна Странка прекрши овај Анекс. Странке ће реаговати на наводна кршења одредби овог Анекса поступцима који су предвиђени чланом 8.

Члан 3. Повлачење страних снага[уреди]

На дан ступања овог Анекса на снагу, све снаге у Босни и Херцеговини, које нису локалног поријекла, биле оне правно и војно подређене Републици Босни и Херцеговини, Федерацији Босне и Херцеговине или Републици Српској или не, повући ће се заједно са својом опремом са територије Босне и Херцеговине у року од тридесет (30) дана. Надаље, све снаге које остају на територији Босне и Херцеговине морају да поступају у складу са територијалном цјеловитошћу, суверенитетом и политичком независношћу Босне и Херцегоивне. У складу са чланом 2., параграф (1), ове се одредбе не односе на УНПРОФОР, Међународне оперативне полицијске снаге из Општег оквирног споразума, ИФОР или друге елементе наведене у члану 1, параграф (1) (ц).

Посебно, све стране снаге, укључујући поједине савјетнике, борце за слободу, инструкторе, добровољце и особље из сусједних и других држава, повући ће се са територије Босне и Херцеговине у складу са чланом 3., параграф (1).

Члан 4. Преразмјештање снага[уреди]

Република Босна и Херцеговина и ентитети преразмјестиће своје снаге у три фазе:

Фаза I

Одмах по ступању овог Анекса на снагу, Странке ће смјеста започети и стално наставити да повлаче све снаге иза Зоне раздвајања која ће се успоставити са обје стране договорене линије прекида ватре која представља јасно и изразито разграничење између свих супротстављених снага. То повлачење ће се довршити у року од тридесет (30) дана по преносу овлашћења. Тачно договорена линија прекида ватре и договорена зона прекида ватре и раздвајања означене су на картама у Прилогу А овог Анекса.

Договорена зона прекида ватре и раздвајања протезаће се на удаљености од отприлике два (2) километра са обје стране договорене линије прекида ватре. У тој договореној зони прекида ватре и раздвајања није допуштено никакво оружје осим оружја ИФОР-а, осим ако овдје није предвиђено другачије. Ниједан појединац не смије задржати или посједовати никакво војно оружје или експлозив унутар те Зоне од четири километра без одређеног одобрења ИФОР-а. Прекршиоци ове одредбе изложиће се војној акцији ИФОР-а, укључујући примјену потребне силе ради обезбјеђења поштовања.

Уз остале одредбе овог Анекса, на Сарајево и Горажде односиће се и сљедеће посебне одредбе:

Сарајево
У року од седам (7) дана од преноса власти, Странке ће пренијети и напустити одабране положаје дуж договорене линије прекида ватре у складу са упутствима које ће издати командант ИФОР-а.
Странке ће довршити повлачење из договорене зоне прекида ватре и раздвајања у Сарајеву у року од тридесет (30) дана по преносу овлашћења у складу са чланом 4., параграф (2). Ширина те зоне раздвајања биће око један (1) километар са сваке стране договорене линије прекида ватре.
Међутим, командант ИФОР-а може да подеси ту зону раздвајања било тако да сузи Зону раздвајања да би узео у обзир урбано подручје Сарајева било тако да прошири Зону раздвајања до два (2) километра са сваке стране договорене линије прекида ватре да би узео у обзир отворенији терен.
унутар договорене зоне прекида ватре и раздвајања ниједан појединац, осим припадника ИФОР-а или локалне полиције у извршавању службених дужности према овлашћењу ИФОР-а, не може да задржи или посједује никакво оружје или експлозив, у складу са чланом 4., параграф (2) (б).
Странке знају и сагласне су да ће се прекршиоци горњих потпараграфа (1), (2) и (3) изложити војној акцији ИФОР-а, укључујући примјену потребне силе ради обезбјеђења поштовања.
Горажде
Странке знају и сагласне су да ће се у коридору Горажде изградити двотрачна цеста за све временске услове. Све док се изградња наведене цесте не доврши, оба ентитета ће се користити двјема привременим рутама.
Мрежне координате за те алтернативне руте јесу (позиви на карте: топографске планиметријске карте 1:50.000, Дефенсе Маппинг Агенцy/Картографска агенција Министарства одбране, Серија М709, листови 2782-1, 2782-2, 2782-3, 2782-4, 2881-4, 2882-1, 2882-2, 2882-3 и 2882-4; мрежне координате Референтног војног мрежног система/Милитарy Грид Референце Сyстем са позивом на Њорлд Геодетиц сyстем 84 (хоризонтална координата)):
Привремена рута 1: од Горажда (34ТЦП361365) сјевероисточно цестом 5 дуж Дрине до подручја Устипраче (34ТЦП456395). Са те тачке, сјеверно цестом 19-3 кроз Рогатицу (34ТЦП393515) па сјеверозападно уз Стјенице (34ТЦП294565) до раскршћа код Подроманије (34ТЦП208652). Са те тачке западно цестом 19 до мјеста гдје она улази у предграђе Сарајева (34ТБП950601).
Привремена рута 2: од Горажда (34ТЦП361365) јужно цестом 20. Цестом 20 кроз Устиколину (34ТЦП218281). Даље јужно цестом 20 кроз Фочу дуж западне обале Дрине (34ТЦП203195) до тачке (34ТЦП175178) гдје рута скреће западно цестом 18. Од те тачке, цестом 18 јужно од Миљевине (34ТЦПО97204), па кроз Трново (34ТБП942380) сјеверно до предграђа Сарајева гдје улази у град код Васковића (34ТБП868533).
Цивилно кретање на наведеним рутама биће потпуно слободно. Странке ће користити те привремене руте за војне снаге и опрему само уз овлашћење те под контролом и управљањем ИФОР-а. У том смислу, те да би смањио опасност за цивилно кретање, ИФОР ће имати право да управља покретима војног и цивилног кретања оба ентитета на тим рутама.
Странке знају и сагласне су да ће се прекршиоци потпараграфа (1) изложити војној акцији ИФОР-а, укључујући примјену потребне силе ради обезбјеђења поштовања.
Странке се обавезују да ради изградње повјерења неће смјештати никакве снаге нити тешко наоружање према дефиницији из параграфа (5) овога члана унутар два (2) километра од одређених привремених рута. На мјестима гдје руте прелазе Зонама раздвајања или пролазе преко њих, вриједиће такође одредбе овог Анекса које се односе на Зоне раздвајања.

Одмах по ступању овог Анекса на снагу странке ће смјеста започети и стално наставити да довршавају сљедеће активности у року од тридесет (30) дана по преносу овлашћења или како одреди командант ИФОР-а:

одстранити, демонтирати или уништити све мине, неексплодирано муниција, експлозивне направе, пуњења за рушење и бодљикаву или оштру жицу у Договореној зони прекида ватре и раздвајања или других подручја са којих се повуку њихове снаге; означити сва позната мјеста постављања мина, неексплодиране муниције, експлозивних направа и пуњења за рушење у Босни и Херцеговини; и одстранити, демонтирати или уништити све мине, неексплодирано муниција, експлозивне направе и пуњења за рушење на захтјев команданта ИФОР-а. ИФОР има право наредити да се све војно особље, активно или резервно, с пребивалиштем у Договореној зони прекида ватре и раздвајања, пријави одговарајућем командном мјесту из члана 6. које је најближе њиховом пребивалишту.

Фаза II (према потреби на одређеним локацијама)

Ова фаза односи се на оне локације на којима гранична линија између ентитета не слиједи Договорену линију прекида ватре.

(а) На оним мјестима на којима, према Општем оквирном споразуму, подручја која је окупирао један ентитет треба пренијети другом ентитету, све снаге ентитета који се повлачи имаће четрдесет и пет (45) дана по преносу овлашћења да потпуно напусте подручје. То ће обухватати уклањање свих снага као и одстрањивање, демонтирање или уништење опреме, мина, препрека, неексплодираног муниције, експлозивних направа, пуњења за рушење и оружја. На подручјима која се преносе другом ентитету - да би се обезбиједио уредан период прелаза - ентитет којем се преноси одређено подручје неће уводити снаге на то подручје деведесет (90) дана по преносу власти или како одреди командант ИФОР-а. Странке знају и сагласне су да ће ИФОР имати право да обезбјеђује војну безбједност за та пренијета подручја од тридесет (30) дана по преносу власти све до деведесет и једног (91) дана по преносу власти, или што је могуће прије према одредби команданта ИФОР-а, када та подручја могу заузети снаге ентитета којем се она преносе. Пошто ентитет којем се преноси подручје заузме подручје, ИФОР ће успоставити нову Зону раздвајања дуж граничне линије између енитета како је назначено на карти у Прилогу А, а Странке ће се придржавати истих ограничења, у односу на присутност снага и оружја у тој Зони, која вриједе за Договорену зону прекида ватре и раздвајања.

ИФОР има право да нареди да се све војно особље, активно или резервно, са пребивалиштем у Зони раздвајања између ентитета, пријави одговарајућем командном мјесту из члана 6. које је најближе њиховом пребивалишту.

Уопштено. Сљедеће одредбе се односе на Фазу I и II:

Да би обезбиједио видљиве ознаке, ИФОР ће надзирати селективно означавање Договорене линије прекида ватра и њене Зоне раздвајања, те Граничне линије између ентитета и њене Зоне раздвајања. Коначну одлуку о постављању наведених ознака доносиће ИФОР. Све Странке знају и сагласне су да су Договорена линија прекида ватре и њена Зона раздвајања, и Гранична линија између ентитета и њезина Зона Раздвајања, дефинисане картама и документима који су договорени као дио Општег оквирног споразума, а не физичком локацијом ознака. Све Странке знају и сагласне су да ће се изложити војној акцији ИФОР-а, укључујући примјену потребне силе: ако не уклоне све своје снаге и неовлашћено наоружање из Договорене зоне прекида ватре и раздвајања од четири (4) километра у року од тридесет (30) дана по преносу овлашћења како је предвиђено горњим чланом 4., параграф (2) (а) и (б); ако не напусте подручја која се преносе другом ентитету у року од четрдесет пет (45) дана по преносу овлашћења како је предвиђено горњим чланом 4., параграф (3) (а); ако размјесте снаге у подручјима која су пренесена од другог ентитета раније од деведесет (90) дана по преносу власти или како одреди командант ИФОР-а, како је предвиђено горњим чланом 4., параграф (3) (а); ако не задрже све снаге и неовлашћено наоружање изван Зоне раздвајања између ентитета пошто ИФОР прогласи ту Зону како је предвиђено горњим чланом 4., параграф (3) (а); или ако прекрше прекид непријатељстава договорен између Странака у члану 2. Фаза III

Странке се обавезују да ће, као мјере градње повјерења:

у року од 120 дана по преносу овлашћења, повући све тешко наоружање и снаге у војне настамбе (кантонмане)/касарне или друге локације које одреди командант ИФОР-а. "Тешко наоружање" односи се на све тенкове и оклопна возила, све топништво калибра 75 мм и више, све минобацаче калибра 81 мм и више, те све противваздушно наоружање калибра 20 мм и више. Премјештање тих снага у војне настамбе (кантонмане)/касарне требало би ојачати међусобно повјерење Странака у успјешност овог Анекса и помоћи општој ствари мира у Босни и Херцеговини. у року од 120 дана по преносу овласти, демобилисати снаге које се могу смјестити у војне настамбе (кантонмане)/касарне како је предвиђено горњим потпараграфом (а). Демобилизација ће се састојати од одузимања, од тог особља, свег наоружања, укључујући лично наоружање, експлозивне направе, комуникациону опрему, возила и сву другу војну опрему. Све особље које припада тим снагама биће отпуштено из војне службе и неће учествовати ни у каквој даљњој обуци или другим војним активностима. Без обзира на било коју другу одредбу овог Анекса, Странке знају и сагласне су да ИФОР има право и овлашћење да примора на уклањање, повлачење или премјештање одређених снага, те да нареди прекид свих активности, на свакој локацији у Босни и Херцеговини кад год ИФОР одреди да такве снаге, наоружање или активности представљају пријетњу или потенцијалну пријетњу или за ИФОР, или за његов задатак, или за другу Странку. Снаге које се не преразмјесте, не повуку, не преразмјесте или не прекину пријетеће или потенцијално пријетеће активности након наведеног захтјева ИФОР-а изложиће се војној акцији ИФОР-а, укључујући примјену потребне силе ради обезбјеђења поштовања, у складу са условима који су изложени у члану 1., параграф (3).

Члан 5. Извјештавање[уреди]

Одмах по успостављању заједничке војне комисије предвиђене одредбама члана 8., свака Странка ће пружити Заједничкој војној комисији информације о положајима и описима све познате неексплодиране муниције, експлозивних направа, пуњења за рушење, минских поља, минираних предмета, жичаних препрека и сви осталих физичких или војних опасности за безопасно кретање особља у Босни и Херцеговини, као и о локацији пролаза кроз Договорену зону прекида ватре и раздвајања у којима нема таквих опасности. Странке ће ажурно извјештавати Заједничку војну комисију о промјенама наведених података. У року од тридесет (30) дана по преносу овлашћења, свака Странка ће дати Заједничкој војној комисији сљедеће специфичне информације у вези са статусом својих снага у Босни и Херцеговини, те ће стално извјештавати Заједничку војну комисију о промјенама тих података: локација, врста, бројност особља и наоружања свих снага унутар десет (10) километара од Договорене линије прекида ватра и Граничне линије између ентитета; карте са приказом предње линије јединица и линије фронта; положаји и опис утврђења, минских поља, неексплодиране муниције, експлозивних направа, пуњења за рушење, баријера и других умјетних препрека, складишта муниције, командних штабова комуникационих мрежа унутар десет (10) километара од Договорене линије прекида ватре или Граничне линије између ентитета; положаји и описи свих пројектила/лансера земља-ваздух, укључујући покретне системе, противваздушно топништво, радарску подршку и придружене командне и управљачке системе; положаји и описи свих мина, неексплодиране муниције, експлозивних направа, пуњења за рушење, препрека, система наоружања, возила или сваке друге војне опреме која не може да се уклони, демонтира или уништи према одредбама члана 4., параграфи (2) (д) и (3) (а); и све додатне информације војне природе према захтјеву ИФОР-а. У року од 120 дана по преносу овлашћења, Странке ће дати Заједничкој војној комисији сљедеће специфичне информације у вези са статусом њихових снага у Босни и Херцеговини, те ће ажурно извјештавати Заједничку војну комисију о промјенама тих података: локација, врста, бројност особља и наоружања свих снага; карте са приказом информација из горњег потпараграфа (а); положаји и описи утврђења, минских поља, неексплодиране муниције, експлозивних направа, пуњења за рушење, запрека и других умјетних препрека, складишта муниције, командних штабова и комуникационих мрежа; и све остале информације војне природе према захтјеву ИФОР-а.

Члан 6. Размјештање снага за провођење[уреди]

Увиђајући потребу за обезбјеђењем дјелотворног провођења одредби овог Анекса, те ради обезбјеђења поштовања, Савјет безбједности Уједињених нација позива се да власти држава чланица или регионалне организације и аранжмане да успоставе ИФОР који ће дјеловати у складу са Поглављем ВИИ Повеље Уједињених нација. Странке знају и сагласне су да се те Снаге за провођење могу састојати од копнених, ваздушних и поморских јединица из држава које су чланице НАТО-а и држава које нису чланице НАТО-а, размјештених у Босни и Херцеговини да би придонијеле обезбјеђењу поштовања одредби овог Анекса. Странке знају и сагласне су да ће ИФОР имати право размјештања са обје стране Граничне линије између ентитета те у цијелој Босни и Херцеговини.

Странке знају и сагласне су да ће ИФОР имати право:

пратити и обезбиједити да све Странке поштују овај Анекс (укључујући посебно повлачење и преразмјештање снага у договореним роковима, те успостављање Зона раздвајања); одобравати и надзирати селективно означавање Договорене линије прекида ватре и њене Зоне раздвајања, те Граничне линије између ентитета и њене Зоне раздвајања, како је утврђено Општим оквирним споразумом; према потреби успоставити аранжмане за везу са локалним цивилним и војним властима и осталим међународним организацијама ради постизања свог задатка; помоћи у повлачењу мировних снага УН-а које не прелазе у ИФОР, укључујући, по потреби, хитно повлачење снага УНЦРО-а. Странке знају и сагласне су да ће ИФОР имти право извршавања својих помоћних задатака, у границама додијељених главних задатака и расположивих средстава, те на захтјев, што обухваћа сљедеће:

помоћи у стварању сигурних услова другима за обављање других задатака повезаних са мирним рјешењем, укључујући слободне и поштене изборе; помоћи у кретању организација при обављању хуманитарних задатака; помоћи УНХЦР-у и другим међународним организацијама у њиховим хуманитарним задацима; пратити и спречавати ометање кретања цивилног становништва, избјеглица и прогнаника, те на примјерен начин реаговати на намјерно насилно угрожавање живота и особа; и пратити чишћење минских поља и запрека. Странке знају и сагласне су да додатне смјернице НАЦ-а могу одредити додатне задатке и одговорности ИФОР-а у провођењу овог Анекса.

Странке знају и сагласне су да ће командант ИФОР-а имати овлашћења, без уплитања или допуштења иједне Странке, учинити све што сматра потребним и исправним, укључујући примјену војне силе, ради заштите ИФОР-а и извршење одговорности наведених горе у параграфима (2), (3) и (4), те ће у сваком погледу задовољавати захтјеве ИФОР-а.

Странке знају и сагласне су да ће у обављању својих одговорности ИФОР имати неометано право да прати, посматра и прегледава све снаге, објекте или активности у Босни и Херцеговини које би по увјерењу ИФОР-а биле способне да војно дјелују. Ако било која Странка одбије, омета или ускрати ИФОР-у то право праћења, посматрања и прегледа, то ће се сматрати кршењем овог Анекса, и Странка која га је прекршила изложиће се војној акцији ИФОР-а, укључујући примјену потребне силе ради обезбјеђења поштовања овог Анекса.

Армија Републике Босне и Херцеговине, снаге Хрватског вијећа обране и Војска Републике Српске успоставиће командна мјеста на нивоу ИФОР-ове бригаде, батаљона или на другом нивоу, који ће бити лоциран заједно са одређеним командним локацијама ИФОР-а како одреди командант ИФОР-а. Та командна мјеста ће командовати и имати власт над свим снагама својих страна које су смјештене унутар десет (10) километара од Договорене линије прекида ватре или Граничне линије између ентитета, како одреди ИФОР. На захтјев ИФОР-а, командна мјеста ће достављати правовремене извјештаје о стању, организацији и бројности јединица на својим подручјима.

Уз заједнички лоцирана заповједничка мјеста, Армија Републике Босне и Херцеговине, снаге Хватског вијећа обране и Војска Републике Српске одржаваће групе за везу које ће бити лоциране заједнички са заповједништвом ИФОР-а, како одреди командант ИФОР-а, ради подстицања комуницирања и очувања општег прекида непријатељстава.

Ваздушни и копнени покрети у Босни и Херцеговини равнаће се по сљедећим одредбама:

ИФОР ће уживати потпуну и неометану слободу кретања копном, вазyдухом и водом у цијелој Босни и Херцеговини. Имаће право да се утабори, маневрише, смјешта и користи сва подручја или објекте ради извршавања својих одговорности, према потреби, у подршци, обуци и операцијама, уз претходно обавјештење колико то буде могуће. ИФОР и његово особље неће бити одговорни ни за какво оштећење цивилне или државне имовине изазвано борбеним или повезаним активностима. Цестовне барикаде, контролне тачке или друга ометања слободе кретања ИФОР-а представљаће кршење овог Анекса и странка која га прекрши изложиће се војној акцији ИФОР-а, укључујући примјену потребне силе ради обезбјеђења поштовања овог Анекса. Командант ИФОР-а биће једини овлашћен за одређивање правила и поступака у командовању и контроли ваздушног простора над Босном и Херцеговином да би омогућио цивилни ваздушни промет и неборбене ваздушне активности војних или цивилних власти у Босни и Херцеговини или, по потреби, прекинуо цивилни ваздушни промет и неборбене ваздушне активности. Странке знају и сагласне су да не смије бити војног ваздушног промета, или невојних летјелица на војним задацима, укључујући извиђање или логистику, без изричитог допуштења команданта ИФОР-а. Једине војне летјелице које могу бити овлашћене за лет у Босни и Херцеговини јесу летјелице које лете као подршка ИФОР-у, те уз изричито допуштење ИФОР-а. Сваки лет војних летјелица са непокретним крилима или хеликоптера у Босни и Херцеговини без изричитог допуштења команданта ИФОР-а подлијегаће војној акцији ИФОР-а, укључјући примјену војне силе ради обезбјеђења поштовања.

Сви радари за рано ваздушно упозорење, противваздушну одбрану или управљање ватром престаће радити у року од 72 сата послије ступања овог Анекса на снагу, те ће остати неактивни ако командант ИФОР-а не одреди другачије. Свако коришћење радара за ваздушни промет, рано ваздушно упозорење, противваздушну одбрану или управљање ватром које не одобри командант ИФОР-а представљаће кршење овог Анекса, и Странка која га прекрши изложиће се војној акцији ИФОР-а, укључујући примјену потребне силе ради обезбјеђења поштовања.

Странке знају и сагласне су да ће командант ИФОР-а провести пренос на цивилну контролу ваздушног простора над Босном и Херцеговином одговарајућим институцијама Босне и Херцеговине поступно у складу са циљем ИФОР-а да обезбиједи несметан и безбједан рад система ваздушног промета послије одласка ИФОР-а.

Командант ИФОР-а је овлашћен за доношење одговарајућих правила за контролу и регулацију копненог војног промета у цијелој Босни и Херцеговини, укључујући покрете снага појединих Странака. Заједничка војна комисија из члана 8 може да помогне у разради и доношењу одлука повезаних са војним покретима. ИФОР ће имати право коришћења свих потребних средства и услуга да би обезбиједио потпуну способност комуницирања, те ће имати право на неограничено коришћење цијелог електромагнетског спектра у ту сврху. У коришћењу овог права ИФОР ће уложити све разумне напоре ради координације и узимања у обзир потреба и захтјева одговарајућих власти.

Све Странке ће одобрити ИФОР-у и његовом особљу помоћ, повластице и имунитете изложене у Додатку Б овог Анекса, укључујући неометани прелаз кроз, до, преко и на територију свих Странака.

Све Странке ће одобрити свим војним елементима из члана 1., параграф (1) (ц), и њиховом особљу помоћ, повластице и имунитете из члана 6, параграф (11).

Члан 7. Повлачење УНПРОФОР-а[уреди]

Констатује се да су - као посљедица скорог увођења ИФОР-а у Републику Босну и Херцеговину - задовољени услови за повлачење УНПРОФОР-а утврђени Резолуцијом 743 Савјета безбједности Уједињених нација. Захтијева се да Уједињене нације, у консултацији са НАТО-ом, предузму све потребне кораке за повлачење УНПРОФОР-а из Босне и Херцеговине, осим дијелова који су укључени у ИФОР.

Члан 8. Успостављање Заједничке војне комисије[уреди]

С размјештајем ИФОР-а у Босни и Херцеговини успоставиће се Заједничка војна комисија ("Комисија").

Комисија ће:

Служити као средишњи орган, за све Странке у овом Анексу, за изношење свих војних притужби, питања или проблема које мора да ријеши командант ИФОР-а, као што су тврдње о кршењу прекида ватре или другом непоштовању овог Анекса. Примати извјештаје и договарати се о одређеним акцијама којима ће се обезбиједити да Странке поштују овај Анекс. Помоћи команданту ИФОР-а у одређивању и провођењу низа локалних мјера транспарентности између Странака. Комисијом ће предсједавати командант ИФОР-а или његов представник, а сачињаваће је сљедећи чланови:

виши војни командант снага сваке Странке у Босни и Херцеговини; остале особе које одреди предсједавајући; свака Странка у овом Анексу може да изабере и два цивила који ће савјетовати Комисију у обављању њезиних дужности; Високи представник који се наводи у Општем оквирном споразуму или његов именовани представник учествоваће на састанцима Комисије и пружаће савјете, посебно о питањима политичко-војне природе. Комисија неће обухваћати лица која је оптужио или ће оптужити Међународни суд за ратне злочине на простору бивше Југославије.

Комисија ће дјеловати као савјетодавни орган команданта ИФОР-а. У оној мјери у којој то буде могуће, проблеми ће се рјешавати одмах међусобним споразумом. Међутим, све коначне одлуке у вези са њеним војним питањима доносиће командант ИФОР-а.

Комисија ће се састајати на позив команданта ИФОР-а. Високи представник може по потреби да затражи састанак Комисије. И Странке могу да затраже састанак Комисије.

Командант ИФОР-а имаће право одлучивања о војним питањима, на благовремен начин, у случају битних питања која се односе на безбједност ИФОР-а или поштовање одредби овог Анекса.

Комисија ће основати ниже војне комисије ради пружања помоћи у обављању наведених функција. Те комисије ће бити на нивоу бригаде и батаљона или других јединица, како одреди локални командант ИФОР-а, те ће се састојати од команданта сваке Странке и ИФОР-а. Представник Високог представника учествоваће у раду комисије и пружаће савјете, нарочито о питањима политичко-војне природе. Локални командант ИФОР-а позиваће локалне цивилне власти ако то буде потребно.

Командант ИФОР-а и Високи представник успоставиће одговарајући систем везе ради лакшег обављања својих одговорности.

Члан 9. Размјена заробљеника[уреди]

Странке ће ослободити и без одлагања пребацити све борце и цивиле задржане у вези са сукобом (у даљњем тексту "заробљеници") у складу са међународним хуманитарним правом и одредбама овог члана.

План за ослобађање и пребацивање заробљеника који ће послије консултације са Странкама разрадити ИЦРЦ обавезиваће Странке и оне ће га провести. Странке ће у потпуности сарађивати са ИЦРЦ-ом и олакшати његов рад у проведби и праћењу плана за ослобађање заробљеника. Странке ће ослободити и пребацити све заробљенике које држе најкасније тридесет (30) дана по преносу овлашћења. Да би убрзале тај процес, Странке ће, најкасније двадесет и један (21) дан по ступању овог Анекса на снагу, саставити свеобухватне пописе заробљеника и доставити их ИЦРЦ-у, другим Странкама, те Заједничкој војној комисији и Високом представнику. На тим пописима заробљеници ће бити идентификовани народношћу, именом, чином (ако га имају) и интернирским или војним серијским бројем, у оној мјери у којој то буде примјењиво. Странке ће обезбиједити ИЦРЦ-у поптпун и неометан приступ свим мјестима гдје се држе заробљеници и свим заробљеницима. Странке ће допустити ИЦРЦ-у да приватно разговара са сваким заробљеником најмање четрдесет и осам (48) сати прије његовог односно њезиног ослобађања ради проведбе и праћења плана, укључујући одређивање одредишта заробљеника. Странке неће предузимати никакву одмазду против заробљеника или његове/њезине породице ако заробљеник одбије пребацивање. Без обзира на наведене одредбе, свака Странка ће поштовати сваку наредбу или захтјев Међународног суда за ратне злочине на простору бивше Југославије за хапшење, притвор, предају или приступ лицима која би иначе била ослобођена или пребачена у складу са овим чланом, али су оптужена због дјела у надлежности Суда. Свака Странка мора довољно дуго да притвори лица која су с разлогом осумњичена за таква дјела да би се допустиле одговарајуће консултације са органима Суда. У случајевима гдје су мјеста појединачних или масовних гробница службено позната, те је постојање гробова стварно утврђено, свака Странка ће допустити улазак особљу за регистрацију гробова друге Странке, на међусобно договорено вријеме, у ограничену сврху долазак до наведених гробова, преузимања и евакуисања тијела преминулих војних и цивилних лица те Странке, укључујући преминуле заробљенике.

Члан 10. Сарадња[уреди]

Странке ће у потпусности сарађивати са свим ентитетима укљученим у провођење овог мировног рјешења како је описано у Општем оквирном споразуму, или са ентитетима које је иначе овластио Савјет безбједности Уједињених нација, укључујући Међународни суд за ратне злочине на простору бивше Југославије.

Члан 11. Извјештавање војних заповједништава[уреди]

Свака Странка ће обезбиједити да се услови овог Анекса, те писмене наредбе које захтијевају његово поштовање, одмах пренесу свим њезиним снагама.

Члан 12. Коначни ауторитет у тумачењу[уреди]

У складу са чланом 1., командант ИФОР-а је коначни ауторитет на ратишту што се тиче тумачења овог Споразума о војним аспектима мировног рјешења са Додацима који су његов саставни дио.

Члан 13. Ступање на снагу[уреди]

Овај Анекс ступа на снагу потписивањем.”