Анекс 1a — Споразум о војним аспектима мировног рјешења

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу

Анекс 1-А

СПОРАЗУМ О ВОЈНИМ АСПЕКТИМА МИРОВНОГ РЕШЕЊА

Република Босна и Херцеговина, Федерација Босне и Херцеговине и Република Српска (у даљем тексту „Стране”) су се споразумеле о следећем:

Члан I

ОПШТЕ ОБАВЕЗЕ

1. Стране се обавезују да успоставе, што је пре могуће, нормалне услове живота у Босни и Херцеговини. Стране схватају да то захтева велики допринос с њихове стране у коме ће морати да уложе велике напоре да би међусобно сарађивале и да би сарађивале са међународним организацијама и установама које им помажу на терену. Стране поздрављају спремност међународне заједнице да пошаље у регион, за период од око годину дана, снаге које ће помагати у спровођењу територијалних и других војних одредби споразума, како је даље описано.

(а) Позива се Савет безбедности Уједињених нација да усвоји резолуцију којом ће овластити земље чланице или регионалне организације и аранжмане да установе мултинационалне међународне снаге за спровођење (у даљем тексту „ИФОР”). Стране схватају и сагласне су да се те Снаге за спровођење могу састојати од копнених, ваздушних и поморских јединица из земаља НАТО и земаља ван НАТО, распоређених у Босни и Херцеговини, да би обезбедиле поштовање одредби овог Споразума (у даљем тексту „Анекс”). Стране схватају и сагласне су да ће ИФОР започети спровођење војних аспеката овог Анекса по преносу овлашћења са команданта УНПРОФОР на команданта ИФОР (у даљем тексту „Пренос овлашћења”), и да ће до Преноса овлашћења УНПРОФОР продужити да испуњава свој мандат.
(б) Подразумева се и постоји сагласност да НАТО може да успостави снаге које ће деловати под влашћу и под управом и политичком контролом Североатлантског савета („НАЦ”) преко командне структуре НАТО. Стране се обавезују да олакшавају њихове операције. Зато се Стране овим слажу и добровољно обавезују да у потпуности поштују све обавезе дате у овом Анексу.
(ц) Подразумева се и постоји сагласност да и друге земље могу да помажу у спровођењу војних аспеката овог Анекса. Стране схватају и сагласне су да ће модалитети учешћа тих земаља бити предмет споразума између тих земаља учесница и НАТО.

2. Сврхе ових обавеза су следеће:

(а) да се успостави трајан прекид непријатељстава. Ниједан Ентитет неће претити другом Ентитету употребом силе, и ни под којим условима неће било које војне јединице било ког Ентитета улазити или боравити на територији другог Ентитета без сагласности владе тог другог Ентитета и Председништва Босне и Херцеговине. Све војне снаге у Босни и Херцеговини ће деловати у складу са суверенитетом и територијалним интегритетом Босне и Херцеговине;
(б) да обезбеде подршку и овлашћење ИФОР-у, а посебно да овласте ИФОР да предузме потребне акције, укључујући ту и употребу нужне силе, да би обезбедио поштовање овог Анекса и своју заштиту;
(ц) да успоставе трајну безбедност и мере контроле наоружања поменуте у Анексу 1-Б Општег оквирног споразума, са циљем да се помогне трајно помирење свих Страна и да се олакша постизање свих политичких аранжмана о којима је постигнута сагласност у Општем оквирном споразуму.

3. Стране схватају и сагласне су да ће се у Босни и Херцеговини обавезе преузете овим Анексом примењивати подједнако у оба Ентитета. Оба Ентитета ће бити подједнако одговорна за поштовање Анекса, и оба ће бити подложна акцијама спровођења ИФОР које би могле бити нужне за обезбеђење спровођења овог Анекса и заштиту ИФОР.

Члан II

ПРЕСТАНАК НЕПРИЈАТЕЉСТАВА

1. Стране ће поштовати престанак непријатељстава који је почео Споразумом од 5. октобра 1995. и наставиће да се уздржавају од свих офанзивних акција било ког типа, једна против друге. У овом случају, офанзивна акција је акција која обухвата напредовање снага или отварање ватре испред линија једне стране. Свака Страна ће се постарати да све особље и организације са војним способностима под њеном контролом или на територији под њеном контролом, укључујући ту наоружане групе цивила, националну гарду, војне резерве, војну полицију и Специјалну полицију Министарства унутрашњих послова (МУП) (у даљем тексту „Снаге”) поштују овај Анекс. Израз „Снаге” не обухвата УНПРОФОР, Међународне полицијске снаге поменуте у Општем оквирном споразуму, ИФОР и друге елементе поменуте у Члану I, параграф 1(ц).

2. У извршењу својих обавеза поменутих у параграфу 1, Стране се посебно обавезују да прекину ватру из свих оружја и експлозивних направа осим оних које су одобрени овим Анексом. Стране неће постављати никаква додатна минска поља, препреке или заштитне препреке. Стране неће предузимати патролирање, копнено или ваздушно извођење испред положаја својих снага или у Зонама раздвајања предвиђеним Чланом IV даље у тексту, без одобрења ИФОР.

3. Стране ће обезбедити сигурну и безбедну средину за сва лица у њиховим јурисдикцијама одржавањем установа за спровођење цивилних закона које ће деловати у складу са међународно признатим стандардима, уз поштовање међународно признатих људских права и основних слобода и предузимањем других одговарајућих мера. Стране се такође обавезују да разоружају и распусте све наоружане цивилне групе, осим одобрених полицијских снага, у року од 30 дана по Преносу овлашћења.

4. Стране ће у пуној мери сарађивати са свим међународним особљем, укључујући ту истражитеље, саветнике, посматраче и друго особље у Босни и Херцеговини, у складу са Основним оквирним споразумом, укључујући ту слободан и неометан приступ и кретање и обезбеђење статуса за делотворно извршење њихових задатака.

5. Стране ће се строго уздржавати да предузимају било какве одмазде, противнападе или било какве једностране акције у одговор на кршења овог Анекса која би починила друга Страна. Стране ће да реагују на наводна кршења одредби овог Анекса путем процедура предвиђених Чланом VIII.

Члан III

ПОВЛАЧЕЊЕ СТРАНИХ СНАГА

1. Све Снаге које се налазе у Босни и Херцеговини на дан када овај Анекс ступи на снагу а које нису локалног порекла, било да јесу или нису војно подређене Републици Босни и Херцеговини, Федерацији Босне и Херцеговине или Републици Српској, повући ће се, заједно са опремом, са територије Босне и Херцеговине у року од тридесет (30) дана. Поред тога, све Снаге које остану на територији Босне и Херцеговине морају да делују у складу са територијалним интегритетом, суверенитетом и политичком независношћу Босне и Херцеговине. Према Члану II, параграф 1, овај параграф се не односи на УНПРОФОР, Међународне полицијске снаге поменуте у Општем оквирном споразуму, ИФОР или на друге елементе поменуте у Члану I, параграф 1(ц).

2. Посебно, све стране Снаге, укључујући ту појединачне саветнике, борце за слободу, лица за обуку, добровољце и особље из суседних и других земаља, ће да се повуку са територије Босне и Херцеговине у складу са Чланом III, параграф 1.

Члан IV

ПРЕРАСПОРЕЂИВАЊЕ СНАГА

1. Република Босна и Херцеговина и Ентитети ће прераспоредити своје Снаге у три фазе:

Шаблон:Centar

(а) Стране ће, одмах по ступању овог Анекса на снагу, да започну и да без прекида наставе да повлаче све Снаге иза Зоне раздвајања која ће се успоставити са обе стране Договорене линије прекида ватре која представља јасну и одређену линију између било које и између свих супротстављених страна. Тачна Договорена линија прекида ватре и тачна Зона раздвајања на линији прекида ватре приказане су на мапи у Додатку А овом Анексу.
(б) Зона раздвајања на Договореној линији прекида ватре простираће се на приближно два (2) километра са обе стране Договорене линије прекида ватре. Никакво оружје осим оружја ИФОР неће бити дозвољено у тој Зони раздвајања Договорене линије прекида ватре, осим како је овде предвиђено. Ниједан појединац неће моћи да задржи или поседује било какво војно оружје или експлозиве у тој зони од четири километра без изричитог одобрења ИФОР. Прекршиоци ове одредбе биће подложни војним акцијама ИФОР, укључујући ту и употребу силе ради обезбеђења поштовања одредбе.
(ц) Поред осталих одредби овог Анекса, следеће посебне одредбе ће се такође примењивати на Сарајево и Горажде:

Шаблон:Centar

(1) У року од седам (7) дана по Преносу овлашћења, Стране ће предати и испразнити одабране положаје дуж Договорене линије прекида ватре, према упутствима која ће издати командант ИФОР.

(2) Стране ће завршити повлачење из Зоне раздвајања Договорене линије прекида ватре у Сарајеву у року од тридесет (30) дана по Преносу овлашћења, у складу са Чланом IV, параграф 2. Ширина ове Зоне раздвајања износиће приближно по један (1) километар са обе стране Договорене линије прекида ватре. Међутим, Командант ИФОР може да прилагођава ту зону, или тиме што ће да је сужава да би се узела у обзир урбанизована област Сарајева, или да би се Зона раздвајања проширила на по два (2) километра са обе стране Договорене линије прекида ватре, да би се узео у обзир отворенији терен.

(3) У оквиру Зоне раздвајања Договорене линије прекида ватре, ниједан појединац неће моћи да задржи или поседује било какво оружје или експлозиве, осим чланова ИФОР или локалне полиције на званичној дужности, по овлашћењу ИФОР у складу са Чланом IV, параграф 2(б).

(4) Стране схватају и сагласне су да прекршиоци потпараграфа (1), (2) и (3) горе буду подложни војној акцији ИФОР, укључујући ту и употребу нужне силе ради обезбеђења поштовања.

Шаблон:Centar

(1) Стране схватају и сагласне су да се у Коридору Горажде изгради пут са две траке, подобан за коришћење по сваком времену. Док се не заврши изградња тог пута, оба Ентитета ће користити два привремена пута. Мрежне координате за те алтернативне путеве су следеће: (Референтне мапе: Defense Mapping Agency 1:50000 Topographic Line Maps, Series M709, листови 2782-1, 2782-2, 2782-3, 2782-4, 2881-4, 2882-1, 2882-2, 2882-3 и 28824; Мрежне координате Military Grid Reference System, према Светском геодетском систему 84 (Хоризонтални датум):

Привремени пут 1: Од Горажда (34ТСР361365) иде на североисток следећи пут бр. 5 дуж реке Дрине до области Устипраче (34ТСР456395). Од те тачке наставља на север путем 19-3 кроз Рогатицу (34ТСР393515) и продужује на северозапад поред Стијенице (34ТСР294565) до раскршћа путева на Подроманији (34ТСР208652). Од те тачке иде на запад дуж пута 19, док не уђе у предграђа Сарајева (34ТВР950601).

Привремени пут 2: Од Горажда (34ТСР361365), иде на југ дуж пута бр. 20. Прати пут бр. 20 до Устиколине (34ТСР218281). Продужује на југ дуж пута бр. 20 и пролази поред Фоче дуж десне обале реке Дрине (34ТСР203195) до тачке (34ТСР175178) где пут скреће на запад дуж пута бр. 18. Од те тачке иде дуж пута бр. 18 јужно од Миљевине (34ТСР097204) и наставља кроз Трново (34ТВР942380) на север до предграђа Сарајева где улази у град код Васковића (34ТВР868533).

Ти путеви ће бити потпуно слободни за кретање цивилног саобраћаја. Стране ће користити те привремене путеве за војне снаге и опрему само по одобрењу и под контролом и управом ИФОР. У том погледу, а да би се смањио ризик по цивилни саобраћај, ИФОР ће имати право да управља кретањем војног и цивилног саобраћаја из оба Ентитета дуж тих путева.

(2) Стране схватају и сагласне су да прекршиоци потпараграфа (1) буду подложни војним акцијама ИФОР, укључујући ту и употребу нужне силе да би се обезбедило поштовање.

(3) Стране обећавају, као меру за изградњу поверења, да неће постављати никакве Снаге нити тешко оружје, онако како је дефинисано у параграфу 5 овог Члана, на одстојању од два (2) километра од показаних привремених путева. Тамо где ти путеви улазе у, или пролазе кроз Зоне раздвајања, одредбе овог Анекса које се односе на Зоне раздвајања ће се такође примењивати.

(д) Стране ће одмах пошто овај Анекс ступи на снагу започети и наставити без прекида са довршењем следећих активности у року од тридесет (30) дана по Преносу овлашћења или како одреди Командант ИФОР:

(1) уклониће, демонтирати или уништити све мине, неексплодирани артиљеријски материјал, експлозивна средства и средства за рушење и бодљикаву жицу из Зоне раздвајања Договорене линије прекида ватре или из других области из којих повуку своје снаге;

(2) обележиће сва знана места мина, неексплодираног артиљеријског материјала, експлозивних средстава и средстава за рушење у Босни и Херцеговини; и

(3) уклониће, демонтирати или уништити све мине, неексплодирани артиљеријски материјал, експлозивна средства и средства за рушење на захтев команданта ИФОР.

(е) ИФОР је овлашћен да нареди да се сво војно особље, активно или резервно, које пребива у Зони раздвајања Договорне линије прекида ватре региструје код одговарајуће Командне станице ИФОР поменуте у Члану VI, која је најближа њиховим пребивалиштима.

Шаблон:Centar

Ова фаза примењује се на она места на којима Гранична линија између Ентитета не прати Договорену линију прекида ватре.

(а) На оним местима где у складу са Општим оквирним споразумом простори које заузима један Ентитет треба да буду предати другом Ентитету, све Снаге Ентитета који се повлачи имаће на располагању четрдесет пет (45) дана од дана Преноса овлашћења да потпуно испразне и очисте те просторе. Ово обухвата уклањање свих Снага, као и уклањање, демонтирање или уништење опреме, мина, препрека, неексплодираног артиљеријског материјала, експлозивних средстава и средстава за рушење и оружја. У тим просторима који се предају другом Ентитету, да би се обезбедио уредан прелазни период, Ентитет коме је простор предат неће уводити своје Снаге у тај простор током деведесет (90) дана од дана Преноса овлашћења, или како одреди Командант ИФОР. Стране схватају и сагласне су да ће ИФОР имати право да обезбеди војну безбедност за те предате просторе од тридесет (30) дана од дана Преноса овлашћења до деведесет један (91) дан после Преноса овлашћења, или што је пре могуће, како одреди Командант ИФОР, када ће те просторе моћи да заузму Снаге Ентитета коме је простор предат. Пошто Ентитет коме је простор предат заузме простор, ИФОР ће установити нову Зону раздвајања дуж Граничне линије између Ентитета, како је приказано на мапи у Додатку А, а Стране ће поштовати иста ограничења о присуству Снага и наоружања у тој Зони као што су она која се примењују на Зону раздвајања Договорене линије прекида ватре.

(б) ИФОР је овлашћен да нареди да се сво војно особље, активно или резервно, које пребива у Зони раздвајања међу Ентитетима, региструје код одговарајуће Командне станице ИФОР која је најближа њиховом пребивалишту.

Шаблон:Centar

(а) Да би се обезбедила видљива обележја, ИФОР ће надзирати селективно обележавање Договорене линије прекида ватре и њене Зоне раздвајања и Граничне линије међу Ентитетима и њене Зоне раздвајања. ИФОР ће имати право да донесе коначну одлуку у погледу постављања маркација. Све Стране схватају и сагласне су да Договорену линију прекида ватре и њену Зону раздвајања, и Граничну линију између Ентитета и њену Зону раздвајања дефинишу мапе и документи за које је договорено да представљају део Општег оквирног споразума, а не физичко место маркација.
(б) Све Стране схватају и сагласне су да ће бити подложне војној акцији ИФОР, укључујући ту и употребу нужне силе за обезбеђења поштовања ако:

(1) не повуку све своје Снаге и неовлашћено оружје из Зоне раздвајања Договорене линије прекида ватре од четири (4) километра у року од тридесет (30) дана од дана Преноса овлашћења, онако како предвиђа Члан IV, параграф 2(а) и (б), горе у тексту;

(2) не испразне и не очисте просторе који су предати другом Ентитету у року од четрдесет пет (45) дана од дана Преноса овлашћења, онако како предвиђа члан IV, параграф 3(а) горе у тексту;

(3) распоређују Снаге у просторе које је предао други Ентитет пре истека деведесет (90) дана од дана Преноса овлашћења или како одреди Командант ИФОР, онако како то предвиђа члан IV, параграф 3(а), горе у тексту;

(4) не држе све Снаге и неовлашћено оружје ван Зоне раздвајања између Ентитета, пошто ИФОР прогласи да је та Зона ступила на снагу, онако како то предвиђа члан IV, параграф 3(а) горе у тексту; или

(5) прекрше прекид непријатељстава о којем су се Стране сложиле у Члану II.

5. ФАЗА ИИИ

Стране се обавезују да ће, као мере за изградњу поверења:

(а) у року од 120 дана од дана Преноса овлашћења да повуку сво тешко наоружање и снаге у области кантонмана/касарни или на друга места која одреди Командант ИФОР. Израз „тешко наоружање” односи се на све тенкове и оклопна возила, на артиљерију од 75 мм и више, на све минобацаче од 81 мм и више, и на сво противавионско оружје од 20 мм и више. Овај покрет Снага ка кантонманима/касарнама има за циљ да јача међусобно поверење Страна у успех овог Анекса и да помогне општу ствар мира у Босни и Херцеговини.

(б) да у року од 120 дана од дана Преноса овлашћења демобилишу снаге које се не могу сместити у области кантонмана/ касарни како предвиђа потпараграф (а) горе у тексту. Демобилизација ће се састојати у уклањању из поседа тог особља свог оружја, укључујући ту лично оружје, експлозивна средства, опрему за комуникације, возила и сву другу војну опрему. Сво особље које припада тим Снагама биће ослобођено службе и неће учествовати у даљој обуци или другим војним активностима.

6. Без обзира на све друге одредбе овог Анекса, Стране схватају и сагласне су да ИФОР има право и да је овлашћен да принуди уклањање, повлачење или релокацију одређених Снага и наоружања, и да нареди престанак сваке активности на било ком месту у Босни и Херцеговини, увек када ИФОР одреди да такве Снаге, наоружање или активности представљају претњу или потенцијалну претњу по ИФОР или његову мисију или по другу Страну. Снаге које се не буду прераспоредиле, повукле, релоцирале или не престану са претећим или потенцијално претећим активностима после таквог захтева ИФОР, биће подложне војној акцији ИФОР, укључујући ту и употребу нужне силе да би се обезбедило поштовање, у складу са условима датим у Члану I, параграф 3.

Члан V

ОБАВЕШТЕЊЕ

1. Одмах по успостављању Заједничке војне комисије предвиђене Чланом VIII, свака страна ће пружити Заједничкој војној комисији обавештења о положају и описе свог знаног неексплодираног артиљеријског материјала, експлозивних средстава, средстава за рушење, минских поља, нагазних мина, жичаних препрека и о свим другим физичким или војним опасностима по сигурно кретање било ког особља у Босни и Херцеговини, као и о местима сигурних стаза кроз Зону раздвајања Договорене линије прекида ватре, где нема таквих опасности. Страна ће обавештавати Заједничку војну комисију о свим променама у таквим обавештењима.

2. У року од тридесет (30) дана од дана Преноса овлашћења, свака Страна ће пружити Заједничкој војној комисији следећа специфична обавештења о стању својих Снага у Босни и Херцеговини и обавештаваће Заједничку војну комисију о променама у тим обавештењима:

(а) о месту, врсти, бројној снази особља и наоружању свих Снага у простору од десет (10) километара од Договорене линије прекида ватре и Граничне линије између Ентитета;

(б) о мапама које описују предње линије трупа и линије фронта;

(ц) о положају, са описом, утврђења, минских поља, неексплодираног артиљеријског материјала, експлозивних средстава, средстава за рушење, препрека и других вештачких препрека, складиштима муниције, командним штабовима и комуникационим мрежама на десет (10) километара од Договорене линије прекида ватре или Граничне линије између Ентитета;

(д) о положају са описом, свих пројектила/лансираних рампи земља-ваздух, укључујући ту мобилне системе, противавионску артиљерију, радаре за подршку и прикључене командне и контролне системе;

(е) о положају са описом свих мина, неексплодираног артиљеријског материјала, експлозивних средстава, средстава за рушење, препрека, оружаних система, возила и било које друге опреме која не може да се уклони, демонтира или уништи према одредбама Члана IV, параграфи 2(д) и 3(а); и

(ф) сва даља обавештења војне природе која буде затражио ИФОР.

3. У року од 120 дана од дана Преноса овлашћења, Стране ће пружити Заједничкој војној комисији следећа специфична обавештења о стању својих снага у Босни и Херцеговини и обавештаваће Заједничку војну комисију о променама у тим обавештењима:

(а) о месту, врсти и бројној снази особља и наоружања свих Снага;

(б) о мапама које описују обавештења у потпараграфу (а) горе;

(ц) о положају и опису утврђења, минских поља, неексплодираног артиљеријског материјала, експлозивних средстава, средстава за рушење, препрека и других вештачких препрека, складишта муниције, командних штабова и комуникационих мрежа; и

(д) сва друга обавештења војне природе која затражи ИФОР.

Члан VI

РАСПОРЕЂИВАЊЕ СНАГА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

1. Увиђајући потребу да се обезбеди делотворно спровођење одредби овог Анекса, и да се обезбеди његово поштовање, позива се Савет безбедности Уједињених нација да одобри Земљама чланицама или регионалним организацијама или аранжманима да установе ИФОР који ће деловати на основу Главе ВИИ Повеље Уједињених нација. Стране схватају и сагласне су да се те Снаге за спровођење могу састојати од копнених, ваздушних и поморских јединица из земаља НАТО и ван НАТО које ће се распоредити у Босни и Херцеговини да би обезбедиле поштовање одредби овог Анекса. Стране схватају и сагласне су да ће ИФОР имати право да се распоређује са обе стране Граничне линије између ентитета и по читавој Босни и Херцеговини.

2. Стране схватају и сагласне су да ће ИФОР имати право:

(а) да прати и помаже да се обезбеди да све Стране поштују овај Анекс (укључујући ту посебно повлачење и прераспоређивање Снага у оквиру договорених рокова, и успостављање Зоне раздвајања);

(б) да овласти и надзире селективно обележавање Договорене линије прекида ватре и њене Зоне раздвајања и Граничне линије између Ентитета и њене Зоне раздвајања, онако како то одређује Општи оквирни споразум;

(ц) да успостави аранжмане за везу са локалним цивилним и војним властима и другим међународним организацијама, онако како је нужно за извршење његове мисије; и

(д) да помаже повлачење Мировних снага Уједињених нација које нису прикључене ИФОР, укључујући ту, ако је потребно, хитно повлачење снага УНЦРО.

3. Стране схватају и сагласне су да ће ИФОР имати право да извршава своје помоћне задатке, у оквиру додељених му главних задатака и расположивих средстава и на захтев, што обухвата следеће:

(а) да помаже да се створе безбедни услови за обављање других задатака које други обављају, а који су у вези са споразумом о миру, укључујући ту слободне и поштене изборе;

(б) да помаже кретање организација на извршавању хуманитарних мисија;

(ц) да помаже УНХЦР и друге међународне организације у њиховим хуманитарним мисијама;

(д) да надзире и спречава мешање у кретање цивилног становништва, избеглица и расељених лица и да на одговарајући начин реагује на намерно насиље против живота и лица; и

(е) да надзире чишћење минских поља и препрека.

4. Стране схватају и сагласне су да будућа упутства НАЦ могу да установе допунске дужности и надлежности ИФОР у спровођењу овог Анекса.

5. Стране схватају и сагласне су да ће Командант ИФОР имати овлашћење, без мешања или одобрења било које Стране, да учини све што сматра нужним и исправним, укључујући ту и употребу војне силе, да би заштитио ИФОР и да би обављао дужности наведене у параграфима 2, 3, и 4 и поштоваће у сваком погледу захтеве ИФОР.

6. Стране схватају и сагласне су да ће ИФОР, у извршавању својих дужности, имати неометано право да посматра, прати и прегледа све Снаге, објекте или активности у Босни и Херцеговини за које ИФОР сматра да могу имати војне способности. Одбијање, мешање или одрицање било које Стране тог права ИФОР да посматра, прати и прегледа, представљаће кршење овог Анекса и Страна прекршилац ће бити подложна војној акцији ИФОР, укључујући ту употребу нужне силе да би се обезбедило поштовање овог Анекса.

7. Војска Републике Босне и Херцеговине, Снаге Хрватског вијећа одбране и Војска Републике Српске ће успоставити командна места на нивоима бригада батаљона и на другим нивоима ИФОР, која ће бити заједно смештена на одређеним командним местима ИФОР, како одлучи Командант ИФОР. Та Командна места ће да контролишу и да командују свим Снагама својих страна које се налази на десет (10) километара од Договорене линије прекид ватре или од Граничне линије између Ентитета, које одреди ИФОР. Командна места ће обезбедити, на захтев ИФОР, благовремене извештаје о организацији и бројном стању трупа у својим областима.

8. Поред заједнички смештених Командних места, Војска Републике Босне и Херцеговине, Снаге Хрватског вијећа одбране и Војска Републике Српске ће одржавати тимове за везу који ће бити лоцирани заједно са командом ИФОР, онако како одреди Командант ИФОР, ради јачања комуникација и очувања општег прекида непријатељстава.

9. Ваздушни и копнени покрети у Босни и Херцеговини обављаће се по следећим одредбама:

(а) ИФОР ће имати пуну и неометану слободу кретања копном, ваздухом и водом кроз целу Босну и Херцеговину. Имаће право да бивакује, обавља маневре, коначи и користи било које просторе или објекте за извршење својих дужности, онако како захтевају подршка, обука и операције, уз практично могуће обавештење унапред. ИФОР и његово особље неће бити одговорни за штете нанете државној имовини или имовини цивила због борбених активности или активности у вези са борбама. Препреке на путу, контролна места и друга ометања слободе кретања ИФОР представљаће кршење овог Анекса и Страна прекршилац ће бити подложна војној акцији ИФОР, укључујући ту и употребу нужне силе да би се обезбедило поштовање овог Анекса.

(б) Командант ИФОР ће имати искључиво право да одређује правила и процедуре за контролу и командовање ваздушним простором изнад Босне и Херцеговине, да би се омогућили цивилни ваздушни саобраћај и неборбене ваздушне активности војних и цивилних власти у Босни и Херцеговини, или, ако је потребно, да прекине цивилни ваздушни саобраћај и неборбене ваздушне активности.

(1) Стране схватају и сагласне су да неће бити никаквог војног ваздушног саобраћаја, ни кретања невојних ваздухоплова који обављају војне мисије, укључујући ту извиђање и логистику, без изричите дозволе Команданта ИФОР. Једини војни ваздухоплови којима се може одобрити да лете у Босни и Херцеговини су они који лете као подршка ИФОР, осим уз изричиту дозволу ИФОР. Све летачке активности војних авиона или хеликоптера у Босни и Херцеговини без изричите дозволе команданта ИФОР подложне су војним акцијама ИФОР, укључујући ту и употребу нужне силе ради обезбеђења поштовања.

(2) Сви радари за рано упозоравање, ваздушну одбрану или контролу ватре ће се искључити 72 часа пошто овај Анекс ступи на снагу, и остаће неактивни осим по одобрењу Команданта ИФОР. Свако коришћење радара за ваздушни саобраћај, рано упозоравање, ваздушну одбрану или контролу ватре које није одобрио Командант ИФОР представљаће кршење овог Анекса па ће Страна прекршилац бити подложна војној акцији ИФОР, укључујући ту употребу нужне силе да би се обезбедило поштовање.

(3) Стране схватају и сагласне су да ће Командант ИФОР извршити предају цивилне контроле ваздушног саобраћаја у Босни и Херцеговини одговарајућим установама у Босни и Херцеговини постепено, у складу са циљем ИФОР да обезбеди добар и сигуран рад система ваздушног саобраћаја по одласку ИФОР.

(ц) Командант ИФОР је овлашћен да доноси одговарајућа правила за контролу и регулацију копненог војног саобраћаја по Босни и Херцеговини, укључујући ту и покрете Снага Страна. Заједничка војна комисија поменута у Члану VIII може да помаже у разради и доношењу правила у вези са војним покретима.

10. ИФОР ће имати право да користи средства и услуге потребне за обезбеђење пуних могућности за своје комуникације и имаће право на неограничено коришћење читавог електромагнетског спектра у ту сврху. У спровођењу тог свог права, ИФОР ће уложити све разумне напоре да свој рад координира и да узме у обзир потребе и захтеве одговарајућих органа.

11. Све Стране ће пружити ИФОР и његовом особљу помоћ, привилегије и имунитете одређене у Додатку Б овом Анексу, укључујући ту неометан транзит кроз, према, преко и на територији свих Страна.

12. Све Стране ће пружити било ком војном елементу поменутом у Члану I, параграф 1(ц) и његовом особљу помоћ, привилегије и имунитете поменуте у Члану VI, параграф 11.

Члан VII

ПОВЛАЧЕЊЕ УНПРОФОР-а

Констатује се да су, као последица предстојећег увођења ИФОР у Републику Босну и Херцеговину, услови за повлачење УНПРОФОР одређени Резолуцијом 743 Савета безбедности Уједињених нација испуњени. Тражи се да Уједињене нације, у консултацији са НАТО, предузме све нужне мере за повлачење УНПРОФОР-а из Босне и Херцеговине, осим оних делова који су укључени у ИФОР.

Члан VIII

УСПОСТАВЉАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ВОЈНЕ КОМИСИЈЕ

1. Са распоређивањем ИФОР у Босни и Херцеговини установиће се Заједничка војна комисија („Комисија”).

2. Комисија ће:

(а) служити као централно место свим Странама за подношење војних жалби, постављање питања или изношење проблема који захтевају да их реши Командант ИФОР, као што су на пример оптужбе о кршењу прекида ватре и о другом непоштовању овог Анекса.

(б) примати извештаје и саглашавати се о одређеним акцијама за обезбеђење поштовања овог Анекса од стране Страна.

(ц) помагати Команданту ИФОР у одређивању и спровођењу низа локалних мера за отвореност међу странама.

3. Комисијом ће председавати Командант ИФОР или његов представник а састојаће се од следећих чланова:

(а) највишег војног команданта снага сваке Стране у Босни и Херцеговини;

(б) других лица која би Председавајући могао да одреди;

(ц) свака Страна овог Анекса може такође да одабере два цивила који ће саветовати Комисију у вршењу њених дужности;

(д) Високог представника поменутог у Општем оквирном споразуму или његовог наименованог представника који ће присуствовати састанцима Комисије и давати савете, посебно по питањима војно-политичке природе.

4. Комисија неће садржати лица која су сада под оптужбом или могу доћи под оптужбу Међународног трибунала за бившу Југославију.

5. Комисија ће функционисати као консултативно тело Команданта ИФОР. У границама могућности, проблеми ће се решавати одмах, међусобним споразумом. Међутим, све коначне одлуке о војним питањима доносиће Командант ИФОР.

6. Састанке Комисије ће сазивати Командант ИФОР. Високи представник може да захтева, када је потребно, састанак Комисије. Стране такође могу да захтевају састанак Комисије.

7. Командант ИФОР ће имати право да одлучује по војним питањима благовремено, уколико се ради о важним питањима која се тичу безбедности ИФОР или поштовања одредби овог Анекса од стране Страна.

8. Комисија ће установити потчињене војне комисије ради пружања помоћи у обављању горе поменутих функција. Те комисије ће бити на нивоима бригада или батаљона или на другим нивоима, како одреди локални Командант ИФОР и састојаће се од команданата Страна и ИФОР. Представник Високог представника ће присуствовати састанцима и давати савете, посебно по питањима војно-политичке природе. Локални Командант ИФОР ће позивати локалне цивилне власти, по потреби.

9. Између Команданта ИФОР и Високог представника ће се установити одговарајући аранжмани за везу, ради олакшања обављања њихових дужности.

Члан IX

РАЗМЕНА ЗАРОБЉЕНИКА

1. Стране ће без одлагања да ослободе и предају све борце и цивиле које држе у вези са сукобом (у даљем тексту „заробљеници”), у складу са Међународним хуманитарним правом и са одредбама овог Члана.

(а) Стране ће бити обавезане плановима и спроводиће планове за ослобађање и предају заробљеника које би могао сачинити МКЦК, по консултацији са Странама.

(б) Стране ће у пуној мери сарађивати са МКЦК а олакшаће његов рад на спровођењу и праћењу плана ослобођења и предаје заробљеника.

(ц) У року од тридесет (30) дана од дана Преноса овлашћења, Стране ће ослободити и предати све заробљенике које држе.

(д) Ради убрзања овог процеса, Стране ће, у року од двадесет један (21) дан од дана када овај Анекс ступи на снагу, сачинити свеобухватне спискове заробљеника и предаће те спискове МКЦК, другој Страни, Заједничкој војној комисији и Високом представнику. Ти спискови ће идентификовати заробљенике по националности, имену, чину (ако га има) и по било каквом војном или заробљеничком броју, у оној мери у којој се то може применити.

(е) Стране ће обезбедити да МКЦК ужива пун и неометан приступ свим местима где се држе заробљеници и свим заробљеницима. Стране ће дозволити МКЦК да насамо разговара са сваким заробљеником најмање четрдесет осам (48) часова пре ослобађања, ради спровођења и праћења плана, укључујући ту и даље одредиште сваког заробљеника.

(ф) Стране неће предузимати никакве одмазде против заробљеника или њихових породица у случају да заробљеник одбије да буде предат.

(г) Без обзира на горње одредбе, свака Страна ће поштовати сва наређења и захтеве Међународног трибунала за бившу Југославију за хапшење, држање, предају или приступ лицима која би иначе била ослобођена и предата по овом Члану, али која су оптужена за преступе у јурисдикцији Трибунала. Свака Страна ће морати да задржи лица за која се разумно претпоставља да су починила такве преступе током периода који је довољно дуг да се омогући одговарајућа консултација са органима Трибунала.

У случајевима када су места сахрањивања, индивидуалних или масовних, позната и забележена, и када се утврди да гробови стварно постоје, свака Страна ће омогућити особљу за регистрацију гробова друге Стране улазак, у оквиру међусобно договореног временског периода, ради ограниченог циља приступа тим гробовима, да узме и евакуише тела мртвог војног и цивилног особља те стране, укључујући ту и мртве заробљенике.

Члан X

САРАДЊА

Стране ће у пуној мери сарађивати са свим ентитетима који учествују у спровођењу овог споразума о миру, онако како је то описано у Општем оквирном споразуму, или како другачије одобри Савет безбедности Уједињених нација, укључујући ту и Међународни трибунал за бившу Југославију.

Члан XI

ОБАВЕШТЕЊА ВОЈНИМ КОМАНДАМА

Свака Страна ће се постарати да се одредбе овог Анекса и писмена наређења која захтевају поштовање, одмах пренесу свим њиховим Снагама.

Члан XII

КОНАЧНИ АУТОРИТЕТ ЗА ТУМАЧЕЊЕ

У складу са Чланом I, Командант ИФОР је коначни ауторитет за тумачење овог споразума о војним аспектима мировног решења, чији Додаци представљају његов интегрални део.

Члан XIII

СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Овај Анекс ступа на снагу потписивањем.

За Републику Босну и Херцеговину _____________________

За Федерацију Босне и Херцеговине


За Републику Српску

_____________________


_____________________

потврђује:


потврђује:

за Републику Хрватску


За Савезну Републику Југославију

________________________


________________________


Додатак Б Анексу 1-А

СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ СЕВЕРОАТЛАНТСКОГ ПАКТА (НАТО) О СТАТУСУ НАТО И ЊЕГОВОГ ОСОБЉА

Република Босна и Херцеговина и Организација североатлантског пакта су се сагласиле о следећем:

1. У овом Споразуму, следећи изрази имаће значење које им се овде даје:

- „Операција” означава подршку, спровођење, припрему и учешће НАТО и особља НАТО у мировном плану у Босни и Херцеговини или у могућем повлачењу снага УН из бивше Југославије;

- „Особље НАТО” означава цивилно и војно особље Организације североатлантског пакта, са изузетком локално унајмљеног особља;

- „НАТО” означава Организацију североатлантског пакта, њена помоћна тела, њен војни штаб и све њене конститутивне националне елементе/јединице који раде на подршци, припреми и учешћу у Операцији;

- „Објекти” означава све просторије и земљиште које је потребно за обављање оперативних, наставних и административних делатности НАТО за Операцију, и за смештај особља НАТО.

2. Одредбе Конвенције о привилегијама и имунитетима Уједињених нација од 13. фебруара 1946. која се односи на експерте у мисијама примењиваће се, мутатис мутандис, на особље НАТО које учествује у Операцији, осим ако овај Споразум не предвиђа друкчије. Поред тога, НАТО, његова имовина и средства ће уживати привилегије и имунитете које одређује поменута Конвенција и који су одређени у овом Споразуму.

3. Сво особље које ужива привилегије и имунитете по овом Споразуму поштоваће законе Републике Босне и Херцеговине уколико је то у складу са повереним му задатком/мандатом и уздржаваће се од активности које нису у складу са природом Операције.

4. Влада Републике Босне и Херцеговине признаје потребу за експедитивним процедурама улаза и излаза особља НАТО. Особље НАТО ће бити изузето од прописа за пасоше, визе и пријављивање који се примењују на странце. Особље НАТО ће носити исправе за идентификацију које могу да показују властима Босне и Херцеговине на захтев, али се неће дозволити да такви захтеви ометају или одлажу операције, обуку и покрете.

5. Војно особље НАТО ће нормално носити униформе, а особље НАТО може да поседује и носи оружје, ако је на то овлашћено наредбама. Власти Републике Босне и Херцеговине ће прихватити као важеће, без икаквих такси или дажбина, возачке дозволе које су особљу НАТО издале власти у њиховим земљама.

6. НАТО ће моћи да истиче заставу НАТО и/или националне заставе својих конститутивних националних елемената/јединица на било којој униформи НАТО, на возилима и објектима.

7. Војно особље НАТО ће под свим околностима и у свако време бити под искључивом јурисдикцијом својих националних елемената за све кривичне и дисциплинске прекршаје које би могло починити у Републици Босни и Херцеговини. НАТО и власти Републике Босне и Херцеговине ће се међусобно помагати у спровођењу јурисдикције.

8. У својству експерата у мисији, особље НАТО ће бити имуно од личних хапшења или задржавања. Грешком ухапшено или задржано особље НАТО ће одмах бити предато властима НАТО.

9. Особље НАТО ће уживати, заједно са својим возилима, бродовима, ваздухопловима и опремом, слободан и неограничен пролаз и неометан приступ по целој Републици Босни и Херцеговини, укључујући ту ваздушни простор и територијалне воде Републике Босне и Херцеговине. Ово ће обухватати, али није ограничено само на то, право биваковања, маневара, коначења и коришћења било којих простора или објеката потребних за подршку, обуку и операције. НАТО ће бити изузет од подношења инвентара и друге уобичајене царинске документације о особљу, возилима, бродовима, ваздухопловима, опреми, материјалу и намирницама који улазе, излазе или пролазе кроз територију Републике Босне и Херцеговине ради подршке Операцији. Власти Републике Босне и Херцеговине ће свим погодним средствима олакшати све покрете особља, возила, бродова, ваздухоплова, опреме и снабдевања у лукама и на аеродромима и путевима који се за то користе. Возила, бродови и ваздухоплови који се користе за подршку Операцији неће подлегати прописима за регистрацију и комерцијално осигурање. НАТО ће користити аеродроме, путеве и луке без плаћања царине, дажбина, путарина и наплата. Међутим, НАТО неће захтевати изузеће од разумних наплата за тражене и добијене услуге, али се неће дозволити да наплате за такве услуге ометају операције/кретање.

10. Особље НАТО ће бити изузето од пореза Републике Босне и Херцеговине на плате и остале приходе које добија од НАТО и на било који доходак који прима ван Републике Босне и Херцеговине.

11. Особље НАТО и њихова опипљива покретна имовина коју увезе или набави у Босни и Херцеговини биће такође изузети од свих сагледивих пореза у Републици Босни и Херцеговини, осим општинских пореза за услуге које користе, и од свих такси за регистрацију и сродних такси.

12. НАТО ће имати право да увози и извози без царине и других ограничења опрему, намирнице и материјал нужне за Операцију, уколико се таква роба користи за званичне потребе НАТО или за продају преко интендатура и кантина за особље НАТО. Продата роба ће бити само за особље НАТО и неће моћи да се преноси на друга лица.

13. Влада Републике Босне и Херцеговине признаје да ће коришћење комуникационих канала бити нужно за Операцију. НАТО ће имати право да држи сопствене службе поште и телекомуникација, укључујући ту и радиодифузне службе. То ће укључити право на коришћење средстава и услуга нужних за обезбеђење пуних могућности комуникација, и право бесплатног коришћења читавог електромагнетског спектра у том циљу. У спровођењу тог права, НАТО ће уложити све разумне напоре да се координира са, и узме у обзир потребе и захтеве одговарајућих органа у Републици Босни и Херцеговини.

14. Влада Републике Босне и Херцеговине ће да обезбеди бесплатно објекте који су потребни НАТО за припрему и извршење Операције. Влада Босне и Херцеговине ће помоћи НАТО да добије, по најнижим ценама, нужне комуналије као што су електрична енергија, вода и друга средства потребна за Операцију.

15. Одштетни захтеви за штету или повреде нанете државном особљу или имовини или приватном особљу или имовини у Републици Босни и Херцеговини подносиће се преко државних власти Републике Босне и Херцеговине одређеном представнику НАТО.

16. НАТО ће имати право да ступа у директне контакте са снабдевачима робе и услуга у Републици Босни и Херцеговини, без плаћања пореза и других дажбина. Таква роба и услуге неће бити опорезовани порезом на промет и другим порезима. НАТО може да унајмљује локално особље које ће остати подложно локалним законима и прописима. Међутим, локално особље које унајми НАТО ће бити:

(а) имуно од локалног гоњења за изговорене или написане речи и сва дела која почини у вршењу службене дужности;

(б) имуно од обавеза националне службе и/или обавеза војне службе;

(ц) изузето од пореза на плате и друге приходе које им исплаћује НАТО.

17. НАТО ће можда у извођењу операције имати потребу да побољша или измени неке инфраструктуре у Републици Босни и Херцеговини као што су путеви, комунални системи, мостови, тунели, зграде, итд. Сва таква побољшања и измене постаће део инфраструктуре и биће у власништву власника инфраструктуре. Привремена побољшања и измене могу да се уклоне по вољи Команданта НАТО, па ће се објекта вратити у стање које је колико је могуће слично првобитном.

18. Уколико нема претходног решења, спорови у погледу тумачења или примене овог Споразума решиће се између Републике Босне и Херцеговине и представника НАТО дипломатским средствима.

19. Одредбе овог Споразума ће да важе и за цивилно и војно особље, имовину и средства националних елемената/јединица земаља НАТО које делују у вези са операцијом или у вези са помоћи цивилном становништву, али које остају под националном командом и контролом.

20. Додатни аранжмани могу да се закључе ради разраде детаља Операције, узимајући у обзир и њен даљи развој.

21. Влада Републике Босне и Херцеговине ће пружити државама ван НАТО и њиховом особљу које учествују у Операцији исте привилегије и имунитете који се овим Споразумом дају државама НАТО и њиховом особљу.

22. Одредбе овог Споразума остаће на снази до завршетка Операције или како се Стране друкчије договоре.

23. Овај Споразум ступа на снагу по потписивању.

Дано у бази Рајт-Патерсон, Охајо, 21. новембра 1995. и у ___________________ на дан ____________ 1995.

За Републику


За Организацију

Босну и Херцеговину


североатлантског пакта

_________________


_________________

Ваздухопловна база Рајт-Патерсон, Охајо 21. новембра 1995.

Екселенцијо,

Позивам се на Споразум о војним аспектима мировног решења, који је Федерација Босне и Херцеговине потписала као Страна, и на Споразум између Републике Босне и Херцеговине и Организације североатлантског пакта (НАТО) о статусу НАТО његовог особља.

У име Федерације Босне и Херцеговине, желим да Вас уверим да ће Федерација Босне и Херцеговине у пуној мери прихватити и испунити своје обавезе у погледу приступа и статуса снага уопште, укључујући посебно своје обавезе према НАТО.


Искрено,


Јандранко Прлић,


заменик председника Владе и


министар иностраних послова


Федерације Босне и Херцеговине

Његова Екселенција Серђо Силвио Баланцино В.д. Генералног секретара Организација североатлантског пакта 1110 Брисел Белгија


СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ СЕВЕРОАТЛАНТСКОГ ПАКТА (НАТО) О СТАТУСУ НАТО И ЊЕГОВОГ ОСОБЉА

Република Хрватска и Организација североатлантског пакта су се сагласиле о следећем:

1. У овом Споразуму, следећи изрази имаће значење које им се овде даје:

- „Операција” означава подршку, спровођење, припрему и учешће НАТО и особља НАТО у мировном плану у Босни и Херцеговини или у могућем повлачењу снага УН из бивше Југославије;

- „Особље НАТО” означава цивилно и војно особље Организације североатлантског пакта, са изузетком локално унајмљеног особља;

- „НАТО” означава Организацију североатлантског пакта, њена помоћна тела, њен војни штаб и све њене конститутивне националне елементе/јединице који раде на подршци, припреми и учешћу у Операција;

- „Објекти” означава све просторије и земљиште које је потребно за обављање оперативних, наставних и административних делатности НАТО за Операцију, и за смештај особља НАТО.

2. Одредбе Конвенције о привилегијама и имунитетима Уједињених нација од 13. фебруара 1946. која се односи на експерте у мисијама примењиваће се, мутатис мутандис, на особље НАТО које учествује у Операцији, осим ако овај Споразум не предвиђа друкчије. Поред тога, НАТО, његова имовина и средства ће уживати привилегије и имунитете које одређује поменута Конвенција и који су одређени у овом Споразуму.

3. Сво особље које ужива привилегије и имунитете по овом Споразуму поштоваће законе Републике Хрватске уколико је то у складу са повереним му задатком/мандатом и уздржаваће се од активности које нису у складу са природом Операције.

4. Влада Хрватске признаје потребу за експедитивним процедурама улаза и излаза особља НАТО. Особље НАТО ће бити изузето од прописа за пасоше, визе и пријављивање који се примењују на странце. Особље НАТО ће носити исправе за идентификацију које може да показује хрватским властима на захтев, али се неће дозволити да такви захтеви ометају или одлажу операције, обуку и покрете.

5. Војно особље НАТО ће нормално носити униформе, а особље НАТО може да поседује и носи оружје, ако је на то овлашћено наредбама. Хрватске власти ће прихватити као важеће, без икаквих такси или дажбина, возачке дозволе које су особљу НАТО издале власти у њиховим земљама.

6. НАТО ће моћи да истиче заставу НАТО и/или националне заставе својих конститутивних националних елемената/јединица на било којој униформи НАТО, на транспортним средствима и објектима.

7. Војно особље НАТО ће под свим околностима и у свако време бити под искључивом јурисдикцијом својих националних елемената за све кривичне и дисциплинске прекршаје које би могло починити у Републици Хрватској. НАТО и хрватске власти ће се међусобно помагати у спровођењу јурисдикције.

8. У својству експерата у мисији, особље НАТО ће бити имуно од личних хапшења или задржавања. Грешком ухапшено или задржано особље НАТО ће одмах бити предато властима НАТО.

9. Особље НАТО ће уживати, заједно са својим возилима, бродовима, ваздухопловима и опремом, слободан и неограничен пролаз и неометан приступ по целој Хрватској, укључујући ту хрватски ваздушни простор и територијалне воде. Ово ће обухватати, али није ограничено само на то, право биваковања, маневара, коначења и коришћења било којих простора или објеката потребних за подршку, обуку и операције. НАТО ће бити изузет од подношења инвентара и друге уобичајене царинске документације о особљу, возилима, бродовима, ваздухопловима, опреми материјалу и намирницама који улазе, излазе или пролазе кроз хрватску територију ради подршке Операцији. Хрватске власти ће свим погодним средствима олакшати све покрете особља, возила, бродова, ваздухоплова, опреме и снабдевања у лукама и на аеродромима и путевима који се за то користе. Возила, бродови и ваздухоплови који се користе за подршку Операцији неће подлегати прописима за регистрацију и комерцијално осигурање. НАТО ће користити аеродроме, путеве и луке без плаћања царине, дажбина, путарина и наплата. Међутим, НАТО неће захтевати изузеће од разумних наплата за тражене и добијене услуге, али се неће дозволити да наплате за такве услуге ометају операције/кретање.

10. Особље НАТО ће бити изузето од пореза Републике Хрватске на плате и остале приходе које добија од НАТО и на било који доходак који прима ван Републике Хрватске.

11. Особље НАТО и њихова опипљива покретна имовина коју увезе или набави у Хрватској биће такође изузети од свих сагледивих пореза у Републици Хрватској, осим општинских пореза за услуге које користе, и од свих такси за регистрацију и сродних такси.

12. НАТО ће имати право да увози и извози без царине и других ограничења опрему, намирнице и материјал нужне за Операцију, уколико се таква роба користи за званичне потребе НАТО или за продају преко интендатура и кантина за особље НАТО. Продата роба ће бити само за особље НАТО и неће моћи да се преноси на друга лица.

13. НАТО ће имати право да држи сопствене службе поште и телекомуникација, укључујући ту и радиодифузне службе. Телекомуникациони канали и друге потребе за комуникације који би могли да се мешају са хрватским службама телекомуникација координираће се бесплатно са одговарајућим хрватским органима. Влада Хрватске схвата да ће коришћење телекомуникационих канала бити нужно за Операцију.

14. Влада Хрватске ће да обезбеди бесплатно објекте који су потребни НАТО за припрему и извршење Операције. Влада Хрватске ће помоћи НАТО да добије, по најнижим ценама, нужне комуникације као што су електрична енергија, вода и друга средства потребна за Операцију.

15. Одштетни захтеви за штету или повреде нанете државном особљу или имовини или приватном особљу или имовини у Хрватској подносиће се преко хрватских државних власти одређеном представнику НАТО.

16. НАТО ће имати право да ступа у директне контакте са снабдевачима робе и услуга у Републици Хрватској, без плаћања пореза и других дажбина. Таква робе и услуге неће бити опорезовани порезом на промет и другим порезима. НАТО може да унајмљује локално особље које ће остати подложно локалним законима и прописима. Међутим, локално особље које унајми НАТО ће бити:

(а) имуно од локалног гоњења за изговорене или написане речи и сва дела која почини у вршењу службене дужности;

(б) имуно од обавеза националне службе и/или обавеза војне службе;

(ц) изузето од пореза на плате и друге приходе које им исплаћује НАТО.

17. НАТО ће можда у извођењу операције имати потребу да побољша или измени неке хрватске инфраструктуре као што су путеви, комунални системи, мостови, тунели, зграде, итд. Сва таква побољшања и измене непривремене природе постаће део инфраструктуре и биће у власништву власника инфраструктуре. Привремена побољшања и измене могу да се уклоне по вољи Команданта НАТО, па ће се објекти вратити у стање које је колико је могуће слично првобитном.

18. Уколико нема претходног решења, спорови у погледу тумачења или примене овог Споразума решиће се између Хрватске и представника НАТО дипломатским средствима.

19. Одредбе овог Споразума ће да важе и за цивилно и војно особље, имовину и средства националних елемената/јединица земаља НАТО које делују у вези са операцијом или у вези са помоћи цивилном становништву, али које остају под националном командом и контролом.

20. Додатни аранжмани могу да се закључе ради разраде детаља Операције, узимајући у обзир и њен даљи развој.

21. Влада Хрватске ће пружити државама ван НАТО и његовом особљу које учествује у Операцији исте привилегије и имунитете који се овим Споразумом дају државама НАТО и њиховом особљу.

22. Одредбе овог Споразума остаће на снази до завршетка Операције или како се Стране друкчије договоре.

23. Овај Споразум ступа на снагу по потписивању.

Дано у бази Рајт-Патерсон, Охајо, 21. новембра 1995. и у __________________ на дан ____________ 1995.За Организацију

За Републику Хрватску


североатлантског пакта

___________________


___________________

Ваздухопловна база Рајт-Патерсон, Охајо 21. новембра 1995.

Екселенцијо,

Позивам се на Споразум о војним аспектима мировног решења, који је Република Хрватска, потврдила, и на Споразум између Републике Босне и Херцеговине и Организације североатлантског пакта (НАТО) о статусу НАТО и његовог особља.

У име Републике Хрватске, желим да Вас уверим да ће Република Хрватска предузети све потребне мере, у складу са суверенитетом, територијалним интегритетом и политичком независношћу Босне и Херцеговине, да би обезбедила да Република Српска у пуној мери поштује и да испуњава обавезе према НАТО, посебно по питањима приступа и статуса снага, онако како је то одређено у горе поменутим Споразумима.


Искрено,


Мате Гранић


заменик председника Владе и


министар иностраних послова

Његова Екселенција Серђо Силвио Баландино В.д. генералног секретара Организација североатлантског пакта 1110 БРИСЕЛ Белгија


СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ СЕВЕРОАТЛАНТСКОГ ПАКТА (НАТО) О ТРАНЗИТНИМ АРАНЖМАНИМА ЗА ОПЕРАЦИЈУ МИРОВНОГ ПЛАНА

Имајући у виду чињеницу да Организација североатлантског пакта планира, у сарадњи са Уједињеним нацијама, подршку спровођењу мировног плана у Босни и Херцеговини или могуће повлачење снага УН из бивше Југославије, и да Уједињене нације могу да захтевају да се та операција обави;

Имајући у виду потребу да се установе адекватни транзитни аранжмани за извршење/спровођење те Операције;

Постигнута је сагласност о следећем:

1. У овом Споразуму, следећи изрази имаће значење које им се овде даје:

- „Операција” означава подршку, спровођење, припрему и учешће НАТО и особља НАТО у мировном плану у Босни и Херцеговини или у могућем повлачењу снага УН из бивше Југославије;

- „Особље НАТО” означава цивилно и војно особље Организације североатлантског пакта, са изузетком локално унајмљеног особља;

- „НАТО” означава Организацију североатлантског пакта, њена помоћна тела, њен војни штаб и све њене конститутивне националне елементе/јединице који раде на подршци, припреми и учешћу у Операцији.

2. Влада Савезне Републике Југославије ће дозволити слободан транзит копном, железницом, водом или ваздухом за сво особље, терет, опрему и робу и материјал било које врсте, укључујући ту и муницију потребну НАТО за извршење Операције, преко територије Савезне Републике Југославије, укључујући ту ваздушни простор и територијалне воде Савезне Републике Југославије.

3. Влада Савезне Републике Југославије ће да обезбеди, или помоћи да се обезбеде, по најнижој цени, објекти и услуге који су, по мишљењу НАТО, нужни за транзит.

4. НАТО ће бити изузет од подношења инвентара и друге уобичајене царинске документације о особљу, опреми, материјалу и намирницама који улазе, излазе или пролазе кроз територију Савезне Републике Југославије ради подршке Операцији. Власти Савезне Републике Југославије ће свим погодним средствима олакшати све покрете особља, возила и/или снабдевања у лукама и на аеродромима и путевима који се за то користе. Возила, бродови и ваздухоплови у транзиту неће подлегати прописима за регистрацију и комерцијално осигурање. НАТО ће бити дозвољено да користи: аеродроме, путеве и луке без плаћања царине, дажбина, путарина и наплата. НАТО неће захтевати изузеће од разумних наплата за тражене и добијене услуге, али се неће дозволити да транзит буде ометен преговорима за наплату таквих услуга. НАТО ће унапред обавестити Владу Савезне Републике Југославије о начину транспорта. О путу који ће се користити биће постигнут заједнички споразум.

5. Одредбе Конвенције о привилегијама и имунитетима Уједињених нација од 13. фебруара 1946. која се односи на експерте у мисијама примењиваће се, мутатис мутандис,на особље НАТО које учествује у Операцији, осим ако овај Споразум не предвиђа друкчије. Поред тога, НАТО, његова имовина и средства ће уживати привилегије и имунитете које одређује поменута Конвенција и који су одређена у овом Споразуму.

6. Сво особље које ужива привилегије и имунитете по овом Споразуму поштоваће законе Савезне Републике Југославије уколико је поштовање поменутих закона у складу са повереним му задатком/мандатом и уздржаваће се од активности које нису у складу са природом Операције.

7. Влада Савезне Републике Југославије схвата потребу за експедитивним процедурама улаза и излаза особља НАТО. Особље НАТО ће бити изузето од прописа за пасоше, визе и пријављивање који се примењују на странце. Особље НАТО ће носити исправе за идентификацију које може да показује властима Савезне Републике Југославије на захтев, али се неће дозволити да такви захтеви ометају или одлажу транзит.

8. Војно особље НАТО ће нормално носити униформе, а особље НАТО може да поседује и носи оружје, ако је на то овлашћено наредбама. Власти Савезне Републике Југославије ће прихватити као важеће, без икаквих такси или дажбина, возачке дозволе које су особљу НАТО издале власти у њиховим земљама.

9. НАТО ће бити дозвољено да истиче заставу НАТО и/или националне заставе својих конститутивних националних елемената/ јединица на било којој униформи НАТО, на транспортним средствима и објектима.

10. Војно особље НАТО ће под свим околностима и у свако време бити под искључивом јурисдикцијом својих националних елемената за све кривичне и дисциплинске прекршаје које би могло починити у Савезној Републици Југославији. НАТО и власти Савезне Републике Југославије ће се међусобно помагати у спровођењу јурисдикције.

11. У својству експерата у мисији, особље НАТО ће бити имуно од личних хапшења или задржавања. Грешком ухапшено или задржано особље НАТО биће одмах предато властима НАТО.

12. Особље НАТО и његова опипљива покретна имовина у транзиту кроз Савезну Републику Југославију ће бити изузети од свих сагледивих пореза Владе Савезне Републике Југославије.

13. НАТО ће бити дозвољено да користи сопствене телекомуникационе службе. То ће укључити право да користи средства и услуге који омогућују пуну способност комуницирања, и право на бесплатно коришћење читавог електромагнетског спектра за ту сврху. У спровођењу тог права, НАТО ће уложити све разумне напоре да се координира са, и да узме у обзир потребе и захтеве одговарајућих органа Савезне Републике Југославије.

14. Одштетни захтеви за штету или повреде нанете државном особљу или имовини или приватном особљу или имовини у Савезној Републици Југославији подносиће се преко државних власти Савезне Републике Југославије одређеном представнику НАТО.

15. Уколико нема претходног решења, спорови у погледу тумачења или примене овог Споразума решиће се између Савезне Републике Југославије и представника НАТО дипломатским средствима.

16. Одредбе овог споразума ће да важе и за цивилно и војно особље, имовину и средства националних елемената/јединица земаља НАТО које делују у вези са Операцијом или у вези са помоћи цивилном становништву, али које остају под националном командом и контролом.

17. Додатни аранжмани могу да се закључе ради разраде детаља Операције, узимајући у обзир и њен даљи развој.

18. Влада Савезне Републике Југославије ће пружити, за транзит, државама ван НАТО и њиховом особљу које учествује у Операцији исте привилегије и имунитете који се овим Споразумом дају државама НАТО и њиховом особљу.

19. Одредбе овог Споразума остаће на снази до завршетка Операције или како се Стране друкчије договоре.

20. Овај Споразум ступа на снагу по потписивању.

Дано у бази Рајт-Патерсон, Охајо, 21. новембра 1995. и у ________________________ на дан ______________1995.

За Савезну Републику


За Организацију

Југославију


североатлантског пакта

______________________


______________________

Ваздухопловна база Рајт-Патерсон, Охајо 21. новембра 1995.

Екселенцијо,

Позивам се на Споразум о војним аспектима мировног решења, који је Савезна Република Југославија потврдила, и на Споразум између Републике Босне и Херцеговине и Организације североатлантског пакта (НАТО) о статусу НАТО и његовог особља.

У име Савезне Републике Југославије, желим да Вас уверим да ће Савезна Република Југославија предузети све потребне мере, у складу са суверенитетом, територијалним интегритетом и политичком независношћу Босне и Херцеговине, да би обезбедила да Република Српска у пуној мери поштује и да испуњава обавезе према НАТО, посебно по питањима приступа и статуса снага, онако како је то одређено у горе поменутим Споразумима.

Искрено, Слободан Милошевић

Његова Екселенција Серђо Силвио Баланцино В.д. генералног секретара Организација североатлантског пакта 1110 БРИСЕЛ Белгија

Ваздухопловна база Рајт-Патерсон, Охајо 21. новембра 1995.

Екселенцијо,

Позивам се на Споразум о војним аспектима мировног решења, који је Република Српска потписала као Страна, и на Споразум између Републике Босне и Херцеговине и Организације североатлантског пакта (НАТО) о статусу НАТО и његовог особља.

У име Републике Српске, желим да Вас уверим да ће Република Српска у пуној мери прихватити и испунити своје обавезе у погледу приступа и статуса снага уопште, укључујући посебно своје обавезе према НАТО.

Искрено, Момчило Крајишник председник Републике Српске

Његова Екселенција Серђо Силвио Баланцино В.д. генералног секретара Организација североатлантског пакта 1110 БРИСЕЛ Белгија