Page:Ilustrovana vojna enciklopedija 1.pdf/9

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu
Ova stranica je lektorisana

A

A, prvo slovo azbuke. Kod Rimljana A
se stavljalo ispred imena mladića na
vojnoj dužnosti, a označavalo je da su
u doba puberteta. Upotrebljavalo se do
kraja carstva. Kod nas A nose na epole-
tama svi koji služe u 6 pešadiskom
puku „Kralja Aleksandra I“, čije je se-
dište u Bijeljini. Pored toga nosili
su ga svi oficiri, kao i sva Kraljeva
garda, na kokardi za vlade Blaženopo-
čivšeg Kralja Aleksandra I Ujedinite-
lja. A nose na epoleti i oficiri na
službi u pešadijskoj podoficirskoj
školi „Kralja Aleksandra I” u Beogradu.
(U Morzeovoj azbuci a ima ovaj znak:
.—). A na avionu označuje da je avion
izviđački. U fizici a je skraćenica za
amper.
a/a (аd acta), stavlja se na akta koja
su svršena i znači da ih treba staviti
u arhivu. Dolazi kao skraćenica la-
tinskih reči, ad acta (u akta). Našim
vojnim pravilima o službenoj prepisci
nije predviđena.
A. 1, čehoslovački školski aeroplan,
dvosed, dvokrilac, motor Mercedes ili
Blesk, 100 ks.
A 11, čehoslovački avion za izviđanje
sa motorom B. M. W. (Water) 240 ks., dvo-
sed. Osobine kao A. b 12.
A 12, čehoslovački avion za izviđa-
nje, dvosed s motorom Maybach, 240 ks.
svojstva kao A. b 12.
A 30, čehoslovački avion za izviđa-
nje, dvosed s motorom Loren - Ditrih 450
ks. Horizontalna brzina 215 km.
A. b 12, čehoslovački avion za izviđa-
nje, sa motorom Perun II 240 ks., hori-
zontalna brzina: 190 km.; vrhunac, 7600
m, brzina penjanja na 1000 m. 2’, na 3000

m. 8’30”, na 5000 m. 19’20”. Nosi 180 kgr.
goriva.
ABAB (tur.) matroz, veslar.
ABA GARIMA, mesto u Abisiniji, kod
koga se 1896 g. vodila velika bitka iz-
među Italijana i Abisinaca.
ABAJI, naziv Plavog Nila, koji nosi
ova reka na abisinskoj teritoriji, po
izlasku iz jezera Cana.
ABAJLIJA, narodni naziv za konjsko
ćebe.
ABAKINKA, reka u Rusiji desna pri-
toka Kubana, na kojoj je, 30 septembra
1720 g., ruski odred potukao turski, koji
je imao 25.000 ljudi.
ABANGA, poglavica ljudoždera-crna-
ca, koji naseljavaju predeo Niam-Niam
i Mombutu (Kongo).
ABASA K. KONSTANTIN, poznati ru-
ski vojni pisac i profesor vojnih ško-
la (1841—1906).
ABASKAL DON HOZE - FERNANDO,
španski maršal, (rođ. u Oviedo, 1743,
umro u Madridu, 1821 g.).
 Vrlo mlad ušao u vojsku i, 1775 g.,
kao pukovnik, učestvovao u ratu u Afri-
ci, u Maroku, boreći se protiv Fran-
cuza. 1796 proizveden u čin brigadnog
generala i poslan na Kubu, gde je utvr-
dio Havanu.
 1808 g., kada su se Peruanci podigli
na ustanak protiv Španije, postav-
ljen je za glavnog komandanta trupa, i
potukao pobunjenike. Zbog tog svog uspe-
ha bio je odlikovan i proizveden u čin
maršala.
 Ratovao je i u Argentini. Umro je
u Madridu 1821 g.
ABATUČI, poznata vojnička porodica
sa Korzike, koja je dala francuskoj voj—

— 7 —