Page:Djordje M. Stanojevic - O elektricnoj svetlosti.djvu/8

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu
There was a problem when proofreading this page

6


da preko noć zamenimo dnevnu sunčevu svetlost, starajmo se da ta zamena bude zajista prava zamena, uz- nimo takvu svetlosg koja će uticati na ceo naš orga- nizam onako isto kao i sunčeva svetlost, koja će učiniti da osvetljena noć, ne bude ništa drugo no produženi dan.

Nekolike probe sa električ. osvetljenjem činjene su i kod nas i od svakog ste našeg građanina mogli čuti daje električna svetlost „vrlo jaka, nesnosna i da bolu oči od nje-“ Na svaki način, ako je tako, onda bi prigovor bio osnovan, jer zaista jaka svetlost škodi očima. Vi znate da je se u staro vreme veoma jaka sve- tlost upotrebljavala da se oslepe oni koji su na to osu- đeni. Onaj koji je osuđen da izgubi vid svojih očiju za- tvoren je na duže vreme u mračan prostor pa je posle izveden i prinuđen da gleda u sunce. Tako isto ima primera da se može oslepiti i od munje. I svetlost odbijena sa svetle snežne površine iza- ziva bolesti u očima. Od očiju pate i radenici po sta- klenim fabrikama, livnicama. kovačnicama i t. d. Svi ovi primeri pokazuju da svetlost može štetno uti- cati na oči, ali vi vidite u isti mah i način kako to biva. Kad se očima neposredno gleda u svetlost, pa bila ona jaka ili slaba, uvek će ona biti štetna po oči; kao god što vam od sunca zasenu oči, tako isto nećete moći vi- deti ništa i kad budete iz bliza gledali samo jedan mi- nut u običnu petroleumsku lampu ili u gasni plamen. I svi oni, koji su se ovde kod nas žalili da je elektri- čna svetlost jaka, svi su oni, zato, što je ta svetlost bila nova stvar, gledali u lampu koja im je naravno za- senila oči. Kad električna svetlost postane obična stvar, nikome neće padati na pamet da u nju pilji i svake će opasnosti za oči nestati. Kad bi se sutra zapalilo na nebu kakvo novo sunce, svi bi u nj’ uprli svoje oči i vrlo bi veliki deo oslepio; ovo pak naše sunce, valja