Page:Djordje M. Stanojevic - O elektricnoj svetlosti.djvu/18

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu
There was a problem when proofreading this page

16

„Louvre-a" u Parizu, koja spada u isti mah i među prve radnje koja je gas zamenila elektricitetom.

Jedan francuski list „Bulletin de la Compagnie international des Telephons" donosi ovaj račun za proš- logodišnje osvetljenje pariskog „Magazin de Louvre“-a. U toj trgovini, veli, gore: 4 Beržotova regulatora za plamenu električnu svetlost, 133 Jabloskovljeve sveće i 58 Edisonovih sijalica. Jabločkovljeve sveće zamenjuju 1249 pređašnjih gasnih plamenova ili jedna sveća do- lazi u mesto 9∙5 gasnih plamenova (tačno 9∙39); jedan Beržotov regulator dmenjuje 50 gasnih plamenova a svaka Edisonoa sijalica dolazi u mesto jednog gasnog plamena. Svega je dakle bilo 1507 gasnih plamenova, koji su iz- menjeni sa 195 električnih lamna većih i manjih. Sve te električne lampe troše sad za jedan sat 8 kubnih metara vazduha dok je pređe gasno osvetljenje trošilo 5060 kub. metara. U toku prošle godine gorele su Ja- bločkoljeve sveće svega 204.578∙5 sati na što je utro- šeno 33.246 kom. sveća. Svaka sveća košta na sat 0∙124 fr.; pokretna snaga i posluga za sat košta 0∙124 fr. 10 % godišnje amortizacije i interesa na uloženi ka- pital iznosi na sat 0∙145 svega 0∙393 franaka.

Beržotovi regulatori goreli su 2452 sata i izda- tak na ugljen za jedan sat iznosi 0∙221 fr. Za pokretnu snagu i poslugu 0∙620 fran., za amortizaciju 1∙001, svega 1∙842 fr.

Edisonove lampe gorele su 26205 sati. Kad se uzme da jedna lampa traje 800 sati, onda cena za jedan sat iznosi 0∙0094 fr., izdržanje i posluga 0∙0248. amorti- zacija 00101 — svega 0∙0533 franaka

Pre nego što je uvedeno električno osvetljenje pla- ćalo je društvo 0∙3 fr. za kubni metar gasa koji je sa ostalim troškovima i amortizacijom koštao 0∙324 fr. Jedan gasni plamen koštao je na sat 0∙07092 fr. Upo- ređen trošak za oba ta osvetljenja ovaj je :

1. Jedna Jabločkovljeva sveća (koja zamenjuje 9 1/2