Page:Botanička bašta u Beogradu.pdf/11

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu
Ova stranica je lektorisana

5

pak su zamišljali da je to sve u brzo i olako postalo.
    Da bi mogli svi oni, koji se za našu bot. baštu
interesuju, o ovom za nas novom poduzeću pravo da sude,
a osobito da bi i potonji radenici na podizanju bot. bašte
mogli da nastave posao bar u glavnome u duhu, koji je ruko-
vodio onoga što je u tom divljem polju prvu brazdu povu-
kao, držim neće biti izlišno da ovde u kratko razložim:
1-o, čega se radi podižu bot. bašte i 2-o, šta će valjati
da se u našoj bot. bašti još uradi, te da postavljenoj celi
odgovara, a da se njome pred stranim svetom i podičiti
možemo.

————


    Glavna celj radi koje se bot. bašte podižu ta je,
da se u njima ima svakad gotovo sve ono što je potre-
bno za očiglednu nastavu iz botanike u kojoj višoj školi,
u kojoj se ta nauka u većoj opširnosti predaje. Sve što
se u bot. bašti viđa, staklene zgrade, baseni, šumarice,
sistematski poređane grupe, kamenjari, sve te i druge
neke partije dobro uređene bot. bašte sadrže elemente za
pouku iz različitih grana bot. nauke, sve to počešće na
svome mestu gledano, jedno s drugim upoređeno, po gdešto
od toga u radionici fitotomu ili mikroskopu podvr-
gnuto otvara učeniku poglede u udaljene delove sveta ili
u skrivene dubljine biljnoga života. Koliko je pak bot.
bašta korisna za nastavu tim što i učitelju i učeniku
posao olakšava, toliko je još više potrebna za samu
nauku, koja je istom tad počela življe da napreduje, od
kako su botaničke bašte zavedene. Naučnik koji za tim
žudi, da koji ogranak botaničke nauke dublje prouči, koji
traži što obilatiji materijal za doznavanje unutarnjeg
kroja biljaka, koji se sprema da u svome zavičaju ili u
daljnim zemljama vegetaciju i njene proizvode ispituje,