Hamza Musli-bego i Ćorović Alija

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu

0001 Vino pije Hamza Musli-bego
0002 U bijelu Kolašinu gradu,
0003 K njemu ide sirotinja ljuta,
0004 Sirotinja iz okola raja,
0005 I pred svoga plaču gospodara:
0006 "A pomaga’, Hamza Musli-bego,
0007 "Od zuluma Ćorović-Alije,
0008 "Njegov ni je zulum odolio,
0009 "Robi robe, a siječe glave.
0010 "A sve bismo jade oprostili,
0011 "Ne možemo oprostit’ nikako,
0012 "Što ponese s čivlaka všenicu,
0013 "Muka naša, a baština tvoja."
0014 No da reče Hamza Musli-bego:
0015 "A ču li me, moja rajo prava,
0016 "A da bi ga ne rodila majka,
0017 "No kobila koja dora moga
0018 "Teke sretnem Ćorović-Aliju,
0019 "Mojom ću ga sjajnom puškom gađat’,
0020 "Na njem’ manut’ đordom od ramena."
0021 Ono začu Ćorović Alija,
0022 Sjetno Ture niz sokaku šeta,
0023 Niti spava, ni s kim progovara,
0024 Niti klanja, ni avdes uzima.
0025 No ga pita ostarela majka:
0026 "A što ti je, moj sinko Alija,
0027 "Što si mi se, sine, osjetio?"
0028 No Alija majci kaževaše,
0029 Sve jo’ s prve do potonje kaza.
0030 A Aliji govorila majka:
0031 "A, ne boj se, moj sinko Alija,
0032 "Za to ću te lasno naučiti.
0033 "Hajd’ uzjaši dora debeloga
0034 "I pripaši svijetlo oružje,
0035 "Sobom zovi Mušov-kapetana,
0036 "Pravo hajte preko Kolašina,
0037 "Pa svrnite ispod Rujevika,
0038 "Te uzmite dva bijesna vuka,
0039 "Murat-agov’ Asana i Zeka,
0040 "Pravo hajte preko Kolašina,
0041 "Otidite na dvore Muslića,
0042 "Oni će te pomiriti šnjime."
0043 No Alija majku poslušao,
0044 Pa on uze konja i oružje,
0045 Sobom zove Mušov-kapetana,
0046 Pa ojdoše preo Kolašina,
0047 I svrnuše ispod Rujevika,
0048 Sobom zovu dva bijesna vuka,
0049 Murat-agov’ Asana i Zeka,
0050 Otidoše na dvore Muslića.
0051 No govori Murat-agov Zeko:
0052 "O Turčine, Mušov-kapetane,
0053 "Ako bude muka od Muslića,
0054 "Oćemo l’ se poklat’ za Alila,
0055 "Za Alila za druga našega."
0056 No kapetan Zeku govorio:
0057 "Koji neće, ostala mu pusta!"
0058 Kad dođoše pod dvore Muslića,
0059 Pod dvore mu konje savezaše,
0060 Izljegoše begu na čardaku.
0061 Stan’ da vidiš Hamzu kapetana,
0062 Teke vide Ćorović-Aliju,
0063 On upali dvije kuburije,
0064 Te pogodi Ćorović-Aliju,
0065 Mrtva ga je zemlja dočekala.
0066 A da vidiš bruke i nevolje,
0067 A grdila Mušov-kapetana,
0068 Kako bježi preko Kolašina
0069 Bez sabljice i konjika vrana.
0070 No ne ote dva bijesna vuka,
0071 Dva su vuka ispod Rujevika,
0072 Po po dvije pale kuburije,
0073 U Muslića oganj sasipaše,
0074 Mrtva ga je zemlja dočekala.
0075 Po dvoru mu blago pokupiše,
0076 I Aliju mrtva dovatiše,
0077 I odoše preko Kolašina,
0078 Tu se prebi jedan za drugoga.