Uzimanje Novog

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu

0001 Knjigu piše Laud generale,
0002 Te je šalje Novom bijelome,
0003 A na ruke Cerić-kapetanu:
0004 "Aj komšija, Cerić-kapetane,
0005 "Pošalj’de mi od Novoga ključe,
0006 "Da ne trošim praha i olova,
0007 "I ne rušim grada od kamena,
0008 "I ne kvarim mjesta gospodskoga,
0009 "Ne cvijelim po gradu sirota."
0010 Knjiga dojde k Novom bijelomu
0011 Baš u ruke Cerić-kapetanu;
0012 Knjigu štije Cerić-kapetane,
0013 Knjigu štije, drugu rukom piše,
0014 Te je šalje Laud-generalu.
0015 U knjizi je bio govorio:
0016 "Fala t’, fala t’, Laud-generalu,
0017 "Kad ti žališ praha i olova,
0018 "I još k tome od kamena grada,
0019 "I po gradu mojije sirota.
0020 "Dok je meni po Bosni gradova
0021 "A od Lajtsa ter do sinjeg mora,
0022 "I zaire devet godin’ dana,
0023 "Ne bojim se Laud-generala,
0024 "Jer će meni dobra pomoć doći,
0025 "Medver paša od b’jela Dunaja,
0026 "I još s njim Turci od Namastira,
0027 "Krajišnici kako mrki vuci."
0028 Dođe knjiga Laud-generalu.
0029 Knjigu štije Laud-generale,
0030 Knjigu štije, po nosu se bije,
0031 Svu gospodu sebi dozivao,
0032 Grohotom se starac nasmijao:
0033 "Nut’ Cerića, siledžije starog,
0034 "Da se meni u Novome otme!
0035 "Ta me moja ne rodila majka,
0036 "Nit’ me kruna za diku držala,
0037 "A tako mi Gedeona sveca,
0038 "Nećeš u Novom pušiti duhana,
0039 "Ni u Novom ni u Gradiškome,
0040 "Ako Bog da ni u Beogradu."
0041 Pak se skoči na noge lagane,
0042 Vojsku vodi k Novom bijelome,
0043 Pake kopa metenice teške,
0044 A namješta velike topove,
0045 Bije Novi sa četiri strane,
0046 Ori kule i tvrde bedene.
0047 Stoji jauk po gradu sirota,
0048 Suze rone, ovako govore,
0049 Oni kunu Cerić-kapetana:
0050 "Oj Ceriću, da od Boga nađeš!
0051 "Đe rasrdi velikog vezira,
0052 "Koji ne da ni sirotam’ mira,
0053 "Jesi l’ čuo, da od Boga nađeš!
0054 "Što su tebi kazivali ljudi,
0055 "Da je Laud junačina stara,
0056 "Kojino se ne boji obrijat’ Turčina,
0057 "Da kamo li ti šnjime bojak biti,
0058 "I ljutoga lava predobiti;
0059 "Zar ne znadeš što su tebi kazivali dogci(!)
0060 "Kako nam je propala Dubica?"
0061 Al’ govori Cerić-kapetane:
0062 "Aj Boga vam, u Novome Turci,
0063 "Ne bi li se koji naći mogo,
0064 "Da iziđe Novom na bedene,
0065 "A poklekne na gola koljena,
0066 "I razvije zelene barjake,
0067 "A zamoli Laud-generala,
0068 "Ne bi l’ nama vatru utolio,
0069 "Da mu Novi s dobra otvorimo?"
0070 Od Turak’ se naći niko ne mogaše,
0071 Neg’ se nađe jedna bula mlada:
0072 "Al’ Boga ti, od Novoga goso,
0073 "Je l’ testir ići Novom na bedene,
0074 "I zamolit’ Laud-generala,
0075 "Ne bi li nam vatru utolio,
0076 "Da mu Novi s dobra otvorimo?"
0077 Al’ govori od Novoga goso:
0078 "Testir ti je, jedna bula mlada."
0079 Kad je čula, što joj goso kaže,
0080 Ona ide Novom na bedene,
0081 Pak pokleče na gola koljena,
0082 I razvija zelene barjake,
0083 Pak zamoli Laud-generala:
0084 "Oj Laude, čestiti veziru,
0085 "Ne bi li nam vatru utolio,
0086 "Da ti Novi s dobra otvorimo?"
0087 Al’ je Laud srca milostiva,
0088 Odma im je vatru utolio,
0089 I od Novog ključe zadobio.