Sveti Savo i Hasan-paša

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu

0001 Protužilo samouče đače
0002 Milješevci na kapiji crkvi
0003 U neđelju prije zore b’jele,
0004 Prije zore i jarkoga sunca.
0005 Pita njega starac igumane:
0006 „Krasno čedo, samouče đače!
0007 „Kakva ti je golema nevolja,
0008 „Te ti cviliš crkvi na kapiji
0009 „U neđelju prije jarkog sunca?
0010 „Il’ je tebe knjiga omrznula?
0011 „Ili ti je na um pala majka?
0012 „Il se, sinko, hoćeš oženiti?
0013 „Ako ti je knjiga omrznula,
0014 „Ostavi je, ne naučio je!
0015 „Ako l’ ti je na um pala majka,
0016 „Idi majci, ti je ne viđeo!
0017 „Ako li se hoćeš oženiti,
0018 „Žen’ se, sinko, u dobri čas bilo!
0019 „I ja ću ti ašluk pokloniti,
0020 „A blagoslov na teb’ ostaviti:
0021 „Eda Bog da, lijep porod im’o:
0022 „Dvije šćeri i četiri sina.”
0023 Al’ besjedi samouče đače:
0024 „Ne kun’ mene, oče igumane!
0025 „Mene knjiga nije omrznula,
0026 „Ja se, oče, oženiti ne ću,
0027 „A na um mi nije pala majka;
0028 „Već sam, oče, čudan san usnio,
0029 „Čudan sanak, a u čudan danak.
0030 „U subotu u oči neđelje:
0031 „Ja đe pade gornji kanat crkve,
0032 „Zemlji pade, i potr ikone;
0033 „Pa se sanku osjetit’ ne mogu,
0034 „Bog će dati, da će dobro biti;
0035 „S toga cvilim, niđe se ne tješim.”
0036 Al’ besjedi starac igumane:
0037 „Krasno čedo, samouče đače!
0038 „Lasno ti se sanku osjetiti,
0039 „Takvog sanka drugog ne usnio!
0040 „Što je pao gornji kanat crkve,
0041 „Zemlji pao, potro ikone,
0042 „To će doći Hasan-paša s vojskom,
0043 „Porobiće našeg namastira,
0044 „Porobiće, vatrom popaliće,
0045 „Igumana mene pogubiće.”
0046 Istom oni u riječi bili,
0047 Al’ eto ti Hasan-paše s vojskom,
0048 Đe on vodi dvan’est hiljhad’ vojske:
0049 Tovni konji, a bijesni Turci,
0050 Iznad crkve polje pritiskoše
0051 I po polju popeše čadore,
0052 Pa na crkvu poprijeko glede;
0053 Hasan-paša svilen čador raspe
0054 Prema b’jeloj crkvi Milješevci,
0055 Viče paša iz čadora svoga:
0056 „K mene bolje, crni kaluđeru;
0057 „K mene bolje i čadoru mome,
0058 „I ponesi sveta kaurina,
0059 „Kaurina vašeg sveca Savu,
0060 „Kogano si na suncu sušio,
0061 „Dok si moju raju izvarao.”
0062 Kad to čuo starac igumane,
0063 Suze proli, pa pođe u crkvu,
0064 Suze lije, a Bogu se moli,
0065 Moli Boga i svetoga Savu,
0066 Da on s njime pred pašu iziđe;
0067 Boga moli proiguman stari,
0068 Boga moli i svetoga Savu,
0069 Boga moli, pa se domolio:
0070 Golema se čudestva stvoriše:
0071 A iz neba luča polećela
0072 I kroz kube crkvi ulećela,
0073 Ona pade na svetoga Savu,
0074 Pod lučom se ćivot otvorio,
0075 U ćivotu svetac potreptio,
0076 Igumanu na ruke se dade,
0077 Kao majci u radosti d’jete.
0078 Uze Savu proiguman Vaso,
0079 Odnese ga pašinu čadoru;
0080 A kad dođe paši pred čadora,
0081 Spusti Savu na zelenu travu,
0082 Iguman se paši poklonio,
0083 Skrsti ruke, više Save stade,
0084 Gleda paša svetitelja Savu,
0085 Gleda paša, pa se grlom smije.
0086 Svi se Turci onđe načetili,
0087 Te gledaju svetitelja Savu;
0088 I paša je ’vako govorio:
0089 „Nuto vale, vlaškog svetitelja!
0090 „Svetitelja, suva kaurina!
0091 „Međer su ga na suncu sušili.”
0092 Viknu paša Ture Dilavera:
0093 „Slugo moja, Ture Dilavere!
0094 „Ti povali moju britku sablju,
0095 „Koja s’ječe svaku amajliju,
0096 „Isijeci vlaškog svetitelja;
0097 „Kad is’ječeš vlaškog svetitelja,
0098 „Igumana onda isijeci.”
0099 Tad’ Dilaver na noge skočio,
0100 Pak pašinu sablju povadio,
0101 I zasuka svilene rukave,
0102 Manu sabljom i desnicom rukom,
0103 Da siječe svetitelja Savu;
0104 Svatko viđe, što svetac uradi:
0105 Dilaveru uvati se ruka,
0106 Do ruke se sablja rastopila,
0107 Studen vjetar od istoka dunu,
0108 Modar plamen svetitelju Savi,
0109 Modar plamen iz usta mu planu,
0110 I popali po vojsci čadore,
0111 Sva se Turska pomamila vojska
0112 I pobjegla u goru zelenu;
0113 Pomami se pašin Dilavere,
0114 I on ode, uteče u goru;
0115 Paši uze i noge i ruke,
0116 I obje mu oči iskočiše.
0117 A kad paša osta bez očiju,
0118 Cvili paša, kako lastavica,
0119 Igumana Vasa dozivaše:
0120 „Bogom brate, igumane Vaso!
0121 „Mol’ se Bogu i vašemu svecu,
0122 „Nek mi pusti i noge i ruke,
0123 „Nek mi vrati moje oči čarne,
0124 „Nek mi vrati nekoliko vojske,
0125 „I povrati moga Dilavera;
0126 „A tako mi dina i imana!
0127 „Ne ću nigda na crkvu vojštiti,
0128 „Nit’ ću dirat’ u vašega sveca;
0129 „Od srebra ću ćivot sakovati,
0130 „Svetitelju vašem priložiti,
0131 „Sveg ću sveca u svilu zaviti,
0132 „Ćivot ću mu kadifom pokriti;
0133 „U crkvu ću prilog učiniti,
0134 „Zlatan ću joj kandil sakovati,
0135 „Zlatan kandil od sedamn’est oka,
0136 „Što će služit’ svetitelju Savi;
0137 „Pa ću od sad harač davat’ crkvi
0138 „Na godinu sve po tri tovara:
0139 „Jedan voska, a drugi timjana,
0140 „Treći tovar bistra zeitina,
0141 „To ću davat’, dok koljena teče.”
0142 Kad to čuo proiguman Vaso,
0143 Boga moli i svetoga Savu,
0144 Dok s’ iguman Bogu domolio,
0145 Molio se tri bijela dana,
0146 Dok se jedva svetac povratio:
0147 Pusti paši i noge i ruke,
0148 Povrati mu obje oči čarne,
0149 Povrati mu nekoliko vojske,
0150 Povrati mu Ture Dilavera;
0151 Ali i to sve je vrtoglavo.
0152 Nit’ će igda biti k’o je bilo.
0153 A kad paša očima progleda,
0154 Čisto Turski avdes uzimaše,
0155 Pa cjeliva svetitelja Savu;
0156 Dade paša, što je obećao:
0157 Ćivot Savi od srebra sakova,
0158 Povi Savu u crvenu svilu,
0159 Ćivot pokri zelenom kadifom,
0160 A u crkvu kandil sakovao,
0161 Zlatan kandil od sedamn’est oka,
0162 Što će svetom Savi poslužiti;
0163 Harač paša poče davat’ crkvi,
0164 Tri tovara na svaku godinu:
0165 Jedan voska, a drugi timjana,
0166 Treći tovar bistra zeitina,
0167 Što će služit’ svetitelju Savi.

Izbor[uredi]

  • Sabrana dela Vuka Karadžića, Srpske narodne pjesme, izdanje o stogodišnjici smrti Vuka Stefanovića Karadžića 1864-1964 i dvestogodišnjici njegova rođenja 1787-1987, Prosveta. Pjesme junačke srednjijeh vremena, knjiga treća 1846, Beograd, 1988., str. 58-62.