Odluka o davanju ovlaštenja za predstavaljanje i zaštitu interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Odluka o davanju ovlaštenja za predstavaljanje i zaštitu interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini  (1991) 
Odluka koju je donijela Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini 24. oktobra 1991. godine, u Sarajevu.


Na osnovu člana 13. Privremenog poslovnika Skupštine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini na prvoj sjednici, održanoj 24. oktobra 1991. godine, donosi

ODLUKU

O DAVANjU OVLAŠTENjA ZA PREDSTAVALjENj I ZAŠTITU INTERESA SRPSKOG NARODA U BOSNI I HERCEGOVINI

I

Ovom odlukom uređuju se ovlašćenja za predstavljanje i zaštitu interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u organima federacije, odnosima sa drugim državama i međunarodnim organizacijama i institucijama.

II

Za predstavljanje i zaštitu interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, u smislu tačke 1. ove odluke, ovlašćuju se:

  1. Prof. dr NIKOLA KOLjEVIĆ, za učešće u radu Mirovne konferencije o Jugoslaviji u Hagu;
  2. Prof. dr BILjANA PLAVŠIĆ, za kontakte sa predstavnicima drugih država, međunarodnih organizacija i institucija;
  3. Prof. dr MILUTIN NAJDANOVIĆ, za Skupštinu SFRJ;
  4. dr RADOVAN KARADžIĆ, za Predsjedništvo SFRJ i
  5. dr MIODRAG SIMOVIĆ, za Savezno izvršno vijeće.

III

Uskraćuje se pravo predstavljanja srpskog naroda svim nosiocima funkcija u Republici i federaciji koji nisu navedeni u prethodnoj tački.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u Listu srpskog naroda »Javnost«.

Broj 02-14/91
24. oktobra 1991. godine
Sarajevo

Predsjednik
Skupštine srpskog
naroda u BiH,
Mr Momčilo Krajišnik, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik srpskog naroda u Bosni i Hercegovini“, broj 1/92, srijeda 15. januar 1992, Sarajevo