Korisnik:FriedrickMILBarbarossa/Arhiva/Nejski mirovni sporazum

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu

Član 117.[1]

b) Sa rezervom protivnih odredaba koje bi mogle proisteći iz ovog ugovora. Sile savezničke ili udružene rezervišu sebi pravo da zadrže ili likvidaraju sva dobra prava i interese bugarskih pripdadnika ili društava pod njihovom nadzorom a koja se nalaze na savezničkoj teritoriji, u kolonijama, posedima ili protektoratima, razumevajući tu i teritorije koje su im ustupljene na osnovu ovoga ugovora.

Likvidacija će se vršiti saobrazno zakonima zainteresovane savezničke ili udružene države i bugarski sopstvenik neće moći bez pristanka te države raspolagati tim dobrima, pravima i interesima niti ih opteretiti.

v) Cene ili naknade koje proističu iz vršenja prava kojim se bavi § b biće utvrđene po načinima procene i likvidacije određenim zakonodavstvom zemlje u kojoj su dobra bila zadržana ili likvidirana.

Član 118.[2]

Bugarska vlada priznaje Silama savezničkim i udruženim slobodu da pod svoje vojne sudove stave lica koja su optužena da su izvršila dela protivna zakonima i običajima u ratu. Kazne zakonima predviđene primeniće se na lica za koja se utvrdi da su kriva. Ovaj će propis važiti i ako je pred sudom Bugarske ili njenih saveznika preduzet ma kakav postupak ili poveden krivični spor.

Bugarska vlada izdaće Silama savezničkim i udruženim ili onoj između njih koji joj takav zahtev uputi, sva lica koja, pošto su optužena da su izvršila kakvo delo protivno zakonima i običajima ratnim, budu naznačena poimenice, bilo po činu položaju ili zvanju, na koje su ih postavile bugarske vlasti.

Član 119.[2]

Izvršioci dela protiv pripadnika Sila savezničkih i udruženih predaće se vojnim sudovima te Sile.

Izvršioci dela protiv pripadnika nekoliko sila, savezničkih i udruženih predaće se vojnim sudovima u koje ulaze članovi iz kojih su sastavljeni vojni sudovi zainteresovanih Sila.

U svakom slučaju optuženi imaće pravo da sam označi svoga advokata.

Član 120.[2]

Bugarska vlada obavezuje se da pribavi sva dokumenta i sve podatke ma koje vrste bili čije će saopštenje smatrati kao potrebno za potpuno upoznavanje sa inkriminisanim činjenicama, za istraživanje krivaca i pravilnu ocenu odgovornosti.

Izvori[uredi]

  1. Politika, br. 7.649 od utorka 20. avgusta 1929., naslovna strana.
  2. 2,0 2,1 2,2 Politika, br. 7.633 od nedelje 4. avgusta 1929., strana 3.