Istorija vizantijskog carstva (Š. Dil) 9

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
ISTORIJA VIZANTIJSKOG CARSTVA
Pisac: Šarl Dil


DODATAK

I Vizantiski carevi[uredi]

Konstantinova dinastija
Konstantin I Veliki 306-337 g.; sam vladao 323-337 g.
Konstancije II 337-361 g.; sam vladao 353-361 g.
Julijan 361-363 g.
Jovijan 363-364 g.
Valens 364-378 g.

Teodosijeva dinastija
Teodosije I Veliki 379-395 g.
Arkadije 395-408 g.
Teodosije II 408-450 g.
Markijan 450-457 g.
Lav I 457-474 g.
Zenon 474-491 g.
Anastasije 491-518 g.

Justinova dinastija
Justin I 518-527 g.
Justinijan I 527-565 g.
Justin II 565-578 g.
Tiberije II 578-582 g.
Mavrikije 582-602 g.
Foka (otmičar) 602-610. g.

Iraklijeva dinastija
Iraklije 610-641 g.
Konstantin III i Iraklona 641-642 g.
Konstant II 624-668 g.
Konstantin IV Pogonat 668-685 g.
Justinijan II Rinotmit 685-695 g.
Leontije (otmičar) 695-698 g.
Tiberije III (otmičar) 698-705 g.
Justinijan II (po drugi put) 705-711 g.
Filipik 711-713 g.
Anastasije II 713-716 g.
Teodosije III 716-717 g.

Isavrijanska (sirska) dinastija
Lav III 717-740 g.
Konstantin V Kopronim 740-775 g.
Lav IV 775-780 g.
Konstantin VI 780-797 g.
Irina 797-802 g.
Nikifor I (otmičar) 802-811 g.
Stavrakije 811 g.
Mihailo I Rangav 811-813 g.
Lav V Jermenin 813-820 g.
Mihailo II Tepavi 820-829 g.
Teofilo 829-842 g.
Mihailo III Pijanica 842-867 g.

Makedonska dinastija
Vasilije I 877-886 g.
Lav VI Mudri 886-912 g.
Aleksandar 912-913 g.
Konstantin VII Porfirogenit 913-959 g., imajući za savladara Romana I Lakapina (otmičara) 919-944 g.
Roman II 959-963 g.
Nikifor II Foka 963-969 g.
Jovan I Cimiskije 969-976 g.
Vasilije II Bugaroubica 976-1025 g.
Konstantin VIII 1025-1028 g.
Zoja 1028-1050 g., imajući za savladare svoje uzastopne muževe:
- Roman III Argir 1028-1034 g.
- Mihailo IV Paflagonac 1034-1041 g.
- Mihailo V Kalafat (sestrić Mihaila IV, usinjenik Zojin) 1041-1042 g.
- Konstantin IX Monomah 1042-1054 g.
Teodora 1054-1056 g.
Mihailo VI Stratiotik 1056-1057 g.

Dinastija Duka i Komnina
Isak I Komnin 1057-1059 g.
Konstantin X Duka 1059-1067 g.
Roman IV Diogen 1067-1071 g.
Mihailo VII Duka 1071-1078 g.
Nikifor III Votanijat (otmičar) 1078-1081 g.
Aleksije I Komnin 1081-1118 g.
Jovan II Komnin 1118-1143 g.
Manojlo I Komnin 1143-1180 g.
Aleksije II Komnin 1180-1183 g.
Andronik I Komnin 1183-1185 g.

Dinastija Anđela
Isak II 1185-1195 g.
Aleksije III 1195-1203 g.
Isak II (po drugi put) imajući za savladara svoga sina Aleksija IV 1203-1204 g.
Aleksije V Murzuflo (otmičar) 1204 g.

Latinski carigradski carevi
Balduin Flandriski 1204-1205 g.
Henrik od Angra 1206-1216 g.
Petar od Kurtneja 1217 g.
Jolanda 1217-1219 g.
Robert II od Kurtneja 1221-1228 g.
Balduin II 1228-1261 g., imajući za namesnika Jovana od Brijena 1229-1237 g., sam vladao 1240-1261 g.

Grčki nikejski carevi
Teodor I Laskar 1204-1222 g.
Jovan III Vatac 1222-1254 g.
Teodor II Laskar 1254-1258 g.
Jovan IV Laskar 1258-1259 g.
Mihailo VIII Paleolog (otmičar) 1259-1261 g.

Dinastija Paleologa
Mihailo VIII 1261-1282 g.
Andronik II 1282-1328 g., imajući za savladara svoga sina Mihaila IX 1295-1320 g.
Andronik III 1328-1341 g.
Jovan V 1341-1376 g.
Jovan VI Kantakuzin (otmičar) 1341-1355 g.
Andronik IV (sin Jovana V) 1376-1379 g.
Jovan V (po drugi put) 1379-1391 g.
Jovan VII (sin Andronika IV, otmičar) 1390 g.
Manojlo II 1391-1425 g.
Jovan VIII 1425-1448 g.
Konstantin XI Dragaš 1448-1453 g.

Grčki despoti Mistre
Manojlo Kantakuzin 1348-1380 g.
Matija Kantakuzin 1380-1383 g.
Teodor I Paleolog 1383-1407 g.
Teodor II 1407-1443 g.
Konstantin Dragaš 1428-1448 g.
Toma 1432-1460 g.
Dimitrije 1449-1460 g.

II Hronološki pregled najvažnijih događaja vizantiske istorije[uredi]

330 g. - 11 maja. — Konstantin Veliki izvršio osvećenje Carigrada, Novog Rima.
343 g. — Crkveni sabor u Serdici.
351 g. — Bitka kod Murse.
353 g. — Konstancije sam vlada.
359 g. — Crkveni sabor u Riminiu.
376 g. — Naseljenje Zapadnih Gota u Meziji.
378 g. — Bitka kod Adrijanopolja i smrt cara Valensa.
381 g. — Vaseljenski sabor u Carigradu.
395 g. — Teodosijeva smrt. Podela carstva između njegovih sinova Arkadija i Honorija.
396 g. — Alarihova najezda u Grčku. Stilihon opkolio Zapadne Gote kod Foloje.
399-400 g. — Gainasova buna.
404 g. — Zbacivanje i progonstvo sv. Jovana Zlatoustog.
410 g. — Alarih osvaja Rim.
431 g. — Vaseljenski sabor u Efesu.
438 g. — Objavljivanje Teodosijevog Zakonika.
439 g. — Građenje velikog carigradskog bedema.
441 g. — Atilina najezda u Panoniju.
447 g. — Nova Atilina najezda.
449 g. — Crkveni sabor prozvan Efesko razbojništvo.
451 g. — Vaseljenski sabor u Halkedonu.
476 g. — Pad zapadnog rimskog carstva.
482 g. — Unijonistički ukaz ili Henotikon.
487 g. — Teodorih, kralj Istočnih Gota, dobio je nalog od Zenona da povrati Italiju.
502 g. — Produženje rata sa Persijancima.
512 g. — Građenje Anastasijevog Dugog Zida.
514 g. — Vitalijanova buna.
519 g. — Uspostavljanje sporazuma sa Rimom i kraj Akakijeve šizme (484-519).
527 g. — Produženje rata sa Persijancima.
529 g. — Objavljivanje Justinijanovog Zakonika.
529 g. — Zatvaranje škola u Atini.
532 g. — Večiti mir sklopljen sa Persijancima.
532 g. — Pobuna Nika.
533 g. — Objavljivanje Digesta i Institucija.
533-534 g. — Velizar ponovo osvaja Afriku.
535 g. — Justinijanove Novele za administrativno preustrojstvo carstva.
535 g. — Rat sa Istočnim Gotima.
536 g. — Crkveni sabor u Carigradu.
537 g. — Osvećenje Svete Sofije.
537-538 g. — Opsada Rima koji brani Velizar.
540 g. — Velizar osvaja Ravenu.
540 g. — Hozroje upada u Siriju.
540 g. — Najezda Huna u Ilirik.
543 g. — Justinijanov ukaz o Trima poglavljima.
548 g. — Teodorina smrt.
549 g. — Totila nanovo osvaja Rim.
552 g. — Poraz Istočnih Gota kod Tagine i kraj njihovog kraljevstva.
553 g. — Vaseljenski sabor u Carigradu.
554 g. — Osvajanje jugoistočnog dela Španije.
559 g. — Huni pred Carigradom.
562 g. — Mir sa Persijancima.
568 g. — Najezda Langobarda u Italiju.
572 g. — Produženje rata sa Persijancima.
579 g. — Smrt Hozroja Velikog.
581 g. — Avari osvajaju Sirmij.
Oko 582 g. — Osnivanje afričkog i ravenskog egzarhata.
591 g. — Mir sa Persijancima.
601 g. — Priskove pobede nad Avarima.
602 g. — Fokin ustanak.
608 g. — Persijanci osvajaju Siriju i stižu u Halkedon.
610 g. — Iraklijev ustanak i Fokin pad.
615 g. — Persijanci osvajaju Jerusalim.
617 g. — Persijanci pokoravaju Misir.
622 g. — Iraklije preduzima napad protiv Persijanaca.
626 g. — Avari i Persijanci napadaju Carigrad.
627 g. — Bitka kod Ninive.
629 g. — Mir sa Persijancima.
Početak VII veka. — Naseljenje Hrvata i Srba u Iliriku.
634 g. — Arabljani upadaju u Siriju.
636 g. — Bitka na Jarmuku.
637 g. — Predaja Jerusalima.
638 g. — Iraklije objavljuje Ektezu ili Tumačenje vere.
640-642 g. — Arabljani pokoravaju Misir.
647 g. — Arabljani u severnoj Africi.
648 g. — Konstantin II objavljuje Tip.
655 g. — Poraz vizantiske flote u likiskim vodama.
Sredina VII veka. — Ustanovljenje aziskih tema.
668 g. — Arabljani u Halkedonu.
673-678 g. — Arabljani opsađuju Carigrad.
679 g. — Naseljenje Bugara južno od Dunava.
680-681 g. — Vaseljenski sabor u Carigradu.
692 g. — Arabljani pobeđuju Justinijana II kod Sevastopolja.
697-698 g. — Arabljani osvajaju Kartaginu. Gubitak Afrike.
708 g. — Neuspeh Justinijana II protiv Bugara.
710 g. — Ustanak u Italiji.
712-717 g. — Napredovanje Arabljana u Maloj Aziji.
717-718 g. — Arabljani opsađuju Carigrad.
726 g. — Ukaz protiv ikona.
727 g. — Ustanak u Grčkoj i Italiji.
739 g. — Bitka kod Akroina.
740 g. — Objavljivanje Ekloge.
751 g. — Langobardi osvajaju Ravenu.
752 g. — Uspesi nad Arabljanima.
753 g. — Ikonoborački crkveni sabor u Ijeriji.
754 g. — Pipinov dar papstvu. Gubitak vizantiske Italije.
755 g. — Rat sa Bugarima.
762 g. — Poraz Bugara kod Anhijala.
765 g. — Gonjenje pristalica ikona.
787 g. — Vaseljenski sabor u Nikeji.
797 g. — Irina obara Konstantina VI.
800 g. — Obnavljanje zapadnog rimskog carstva.
809 g. — Najezda bugarskog kana Kruma.
811 g. — Car Nikifor ubijen u borbi sa Bugarima.
813 g. — Krum pred Carigradom.
813 g. — Pobeda Vizantinaca kod Mesimvrije.
815 g. — Ikonoborački sabor u Carigradu.
822 g. — Tomin ustanak.
826 g. — Arabljani osvajaju Krit.
827 g. — Arabljani u Siciliji.
832 g. — Teofilov ukaz protiv ikona.
838 g. — Arabljani osvajaju Amorij.
842 g. — Arabljani osvajaju Mesinu.
843 g. — Crkveni sabor u Carigradu i uspostavljanje pravoslavlja.
858 g. — Zbacivanje Ignjatija. Fotije izabran za patrijarha.
863 g. — Poslanstvo Ćirila i Metodija u Moravskoj.
864 g. — Prelaženje Bugara u hrišćanstvo.
867 g. — Crkveni sabor u Carigradu. Raskid sa Rimom.
869 g. — Crkveni sabor u Carigradu.
876 g. — Grci osvajaju Bari.
878 g. — Arabljani osvajaju Sirakuzu.
879 g. — Crkveni sabor u Carigradu.
887-893 g. — Objavljivanje Vasilika.
893 g. — Raskid sa bugarskim carem Simeonom.
902 g. — Arabljani osvajaju Taorminu. Gubitak Sicilije.
904 g. — Arabljani osvajaju Solun.
915 g. — Bitka na Gariljanu.
917 g. — Pobeda Bugara kod Anhijala.
919 g. — Roman Lakapin otima presto.
924 g. — Simeon pred Carigradom.
927 g. — Smrt cara Simeona.
934 g. — Vizantinci osvajaju Melitinu.
944 g. — Osvajanje Nisiva i Edese.
944 g. — Pad Romana Lakapina.
961 g. — Nikifor Foka povraća Krit.
963 g. — Nikifor Foka otima presto.
965 g. — Pokorenje Sicilije.
967 g. — Produžeše rata sa Bugarima.
968 g. — Rusi u Bugarskoj.
968 g. — Osvajanje Antiohije.
969 g. — Ubistvo Nikifora Foke.
971 g. — Ustanak Varde Foke.
971 g. — Poraz Rusa kod Silistrije. Prisajedinjenje Bugarske.
976 g. — Cimiskijino ratovanje u Siriji.
976-979 g. — Buna Varde Sklira.
977-986 g. — Napredovanje makedonskog cara Samuila.
986 g. — Poraz Grka kod Trajanove Kapije.
987-989 g. - Buna Varde Foke.
989 g. — Rusi primaju hrišćanstvo.
995 g. — Ratovanje Vasilija II u Siriji.
996 g. — Poraz Makedonskih Slovena na Sperhiju.
998 g. — Ratovanje u Siriji.
1000-1014 g. — Rat sa Makedonskim Slovenima.
1010 g. — Buna u južnoj Italiji.
1014 g. — Bitka kod Kimvalonge. Smrt cara Samuila.
1018 g. — Propast makedonskog sloven. carstva.
1018 g. — Pobeda kod Kane.
1021-1022 g. — Prisajedinjenje Jermenske.
1032 g. — Grci osvajaju Edesu.
1038 g. — Uspesi Đorđa Manijaka u Siciliji.
1040 g. — Ustanak u Makedoniji.
1042 g. — Buna u Carigradu. Pad Mihaila V.
1043 g. — Ustanak Đorđa Manijaka.
1054 g. — Patrijarh Kerularije raskida sa Rimom.
1057 g. — Ustanak Isaka Komnina.
1064 g. — Turci Seldžuci osvajaju Ani.
1071 g. — Normani osvajaju Bari. Gubitak Italije.
00 g. — Bitka kod Manzikerta.
1078 g. — Ustanak Vrijenija i Votanijata.
1078 g. — Turci u Nikeji.
1081-1084 g. — Najezda Roberta Gviskara u Epir.
1082 g. — Ugovor sa Mlecima.
1091 g. — Poraz Pečenega kod Levunija.
1096 g. — Krstaši u Carigradu.
1097 g. — Krstaši osvajaju Nikeju.
1107-1108 g. — Rat sa Bohemundom.
1116 g. — Bitka kod Filomila.
1122 g. — Poraz Pečenega.
1122-1126 g. — Rat sa Mlecima.
1124-1126 g. — Posredovanje u Ugarskoj.
1137-1138 g. — Ratovanje Jovana Komnina u Kilikiji i Siriji.
1147 g. — Drugi krstaški rat.
1147-1149 g. — Rat sa Rožerom II kraljem Sicilije.
1151 g. — Vizantinci u Ankoni.
1152-1154 g. — Rat sa Ugarskom.
1158 g. — Ratovanje Manojla Komnina u Siriji.
1168 g. — Prisajedinjenje Dalmacije.
1171 g. — Raskid sa Mlecima.
1176 g. — Bitka kod Miriokefala.
1182 g. — Ustanak Andronika Komnina.
1185 g. — Normani osvajaju Solun.
1185 g. — Osnivanje drugog bugarskog carstva.
1189 g. — Fridrih Barbarosa na Istoku.
1190 g. — Isak Anđel potučen od Bugara.
1197-1207 g. — Bugarski car Joanica.
1204 g. — Latini osvajaju Carigrad. Osnivanje latinskog carigradskog carstva.
1205 g. — Poraz Latina kod Adrijanopolja.
1206 g. — Teodor Laskar krunisan za nikejskog cara.
1210 g. — Sabor u Ravenici.
1222 g. — Epirski Grci oslobođavaju Solun.
1230 g. — Bugari uništavaju grčko solunsko carstvo.
1236 g. — Grci i Bugari napadaju Carigrad.
1244 g. — Solunska despotovina nikejski vazal.
1254 g. — Potčinjenje epirskog despota Mihaila.
1259 g. — Bitka na polju Pelagoniji.
1261 g. — Nimfejski ugovor.
1261 g. — Grci oslobođavaju Carigrad.
1262 g. — Vizantinci stupaju u Moreju.
1267-1272 g. — Napredovanje Karla Anžujskog u Epiru.
1274 g. — Crkveni sabor u Lionu.
1281 g. — Poraz anžujskih trupa kod Berata.
1302-1311 g. — Katalonski veliki odred na Istoku.
1311 g. — Bitka na Kopajskom Jezeru.
1326 g. — Turci osvajaju Brusu.
1325-1328 g. — Rat između dvojice Andronika.
1330 g. — Bugari potučeni od Srba na Velbuždu.
1340 g. — Napredovanje Srba u Epiru i Turaka u Aziji.
1341 g. — Ustanak Jovana Kantakuzina.
1342-1349 g. — Ustanak Zilota u Solunu.
1341-1351 g. — Isihastički spor.
1345 g. — Stefan Dušan pokorava Makedoniju.
1346 g. — Krunisanje Stefana Dušana za cara u Skoplju.
1347 g. — Kantakuzin zauzima Carigrad.
1348 g. — Osnivanje despotovine Mistre.
1354 g. — Turci u Galipolju.
1355 g. — Smrt Stefana Dušana.
1365 g. — Turci prenose svoju prestonicu u Adrijanopolj.
1371 g. — Bitka na Marici.
1373 g. — Jovan V Paleolog sultanov vazal.
1376 g. — Ustanak Andronika IV.
1389 g. — Boj na Kosovu.
1390 g. — Ustanak Jovana VII.
1391 g. — Turci osvajaju Filadelfiju.
1396 g. — Nikopoljski krstaški rat.
1397 g. — Bajazit napada Carigrad.
1402 g. — Bitka kod Angore.
1422 g. — Turci opsedaju Carigrad.
1423 g. — Turski pohod na Moreju.
1430 g. — Turci osvajaju Solun.
1439 g. — Crkveni sabor u Florenci.
1444 g. — Bitka kod Varne.
1446 g. — Turska najezda u Moreju.
1451 g. — Stupanje na presto Muhameda II.
1453 g. — 29 maja. — Turci osvajaju Carigrad.