Zakon o državnom pečatu Republike Srbije

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
SR Serbia coa.png


ZAKON O DRŽAVNOM PEČATU

REPUBLIKE SRBIJE


Sadržina zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se upotreba i izgled državnog pečata Republike Srbije (u daljem tekstu: državni pečat).


Upotreba državnog pečata

Član 2.

Državni pečat stavlja se na: odluke Narodne skupštine o proglašenju Ustava Republike Srbije i ustavnog zakona i akte o izboru funkcionera koji Narodna skupština vrši neposredno na osnovu Ustava; akte koje potpisuje predsednik Republike u okviru ustavnih ovlašćenja predstavljanja Republike Srbije u inostranstvu, ukaze o proglašenju zakona, ukaze o postavljenju i opozivu ambasadora Republike Srbije i akte o dodeli odlikovanja; međunarodne ugovore koje potpiše predsednik Vlade i akte Vlade o postavljenju i opozivu konzularnih predstavnika Republike Srbije, kao i na originale drugih akata za koje je to određeno zakonom.

Izgled i sadržina državnog pečata.


Način ispisivanja teksta državnog pečata

Član 3.

Državni pečat je okruglog oblika, prečnika 60 mm. U sredini državnog pečata je veliki grb Republike Srbije. U krugu oko grba ispisuje se naziv Republike Srbije tako što se reč: „REPUBLIKA” ispisuje iznad grba, a reč: „SRBIJA” ispod grba.

Član 4.

Državni pečat izrađuje se u tri istovetna primerka za dobijanje otiska hemijskom bojom na papiru.

Državni pečat, u tri istovetna primerka, može biti izrađen i za dobijanje otiska u pečatnom vosku, kao i za suvi otisak.

Član 5.

Tekst državnog pečata ispisuje se na srpskom jeziku ćiriličkim pismom, velikim štampanim slovima.


Izrada, čuvanje, upotreba i evidencija o upotrebi državnog pečata

Član 6.

Sekretar Narodne skupštine, Generalni sekretar predsednika Republike i Generalni sekretar Vlade podnose zajednički zahtev za izradu državnog pečata.

Lica iz stava 1. ovog člana čuvaju državni pečat, odgovorna su za njegovu upotrebu i dužna su da obezbede vođenje evidencije o upotrebi državnog pečata koja sadrži podatke o datumu upotrebe državnog pečata, kao i o nazivu i broju akta na koji je stavljen državni pečat.


Shodna primena zakona

Član 7.

U pogledu ovlašćenja privrednog subjekta za izradu državnog pečata (u daljem tekstu: pečatoreznica), bližeg propisa o načinu rada pečatoreznice, nadzora nad radom pečatoreznice, kao i odgovornosti za protivzakonito postupanje pečatoreznice, shodno se primenjuje zakon kojim se uređuje pečat državnih i drugih organa.


Završna odredba

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 101/07