ИАСу Ф271 13.1

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу

Погодба

Мегyу Немесцхи Сзент=Маринсзки сзједне сзтране, y Варосни исзтог мисзта сзтруге сзтране по Пленипотентиарy сзобе сзтране подписзани уцсинyена, y у твргyена.

Парво: Немесцхи у Сзент Марy сзтојетyи, коy сyебе од Тегота поглавити, тојесзт форспонна, y Qуартира за 300та фнти одкупити, y у Цассу Обстинсзку сзваке Године полагати хотиају за висцхе тогаради y Кралyевсзком Велицсансзтву, y осзталима Сзлавним Јустантиам не досзодгyивати, ветy у миру, y Лyубави с осзталима варосанима xивити, y сзвацсемусзе разумити xелетy, како под сзваку Датиу, тако y поглавити тегота, тојесзт форспон, квартир, y осзтала сзебе подлаxу, алли на сзлидетyи нацсин.

Друго: Да из мегyу Немесцха, у Витyу, иллити Магистрату сзвагда 4ри Немесцха, алли сподобна, y добро вридна сзвоим путом, y нацсином изберусзе, y посзтаве, а будутyи засзад исзтом два Немесцха у Витyу јесзу, дви Ваццантиае сзадаснyе по Немесцхи дасзе исзпуне, пак по изисзкиванyу Сзуда, y јакосзти, y пак помилосзтивој Ресолутy Кралyевсзкој Сзве Витyе, иллити Магистрат од поглавити Тегота, тојесзт квартира Ране Војницске, y форспона даје сзлободан, али цонтрибутиу, иллити датиу по сзвојем иманyу дуxан јесзт платyати сзваки.

Третyе: Досзадаснyе несзлоге, y увригyена, с обсзтране адметyасзе, y у Вицсно Заборавлyенyе метyусзе, а једина Лyубав, мир, y сзваки договор xелисзе, тако просасзте сзмутнyе, приговаранyе, y друге ове Руке несзлоге сзобе сзтране запритyујесзе, на такови бас нацси, да ткогод у каквоyгод сзмутнyи, приговаранyу, y руганyу нагyесзе крив Варосанин по Танацсу Немес, пак по Сзолгабирову брез сзваког процесса, иллити парбе у 24 фта хотyебити остетован, пак исзте глобе пола илли Сзолгабирову, иллити Магистрату, а друга пола увригyеном датyесзе, одкуд.

Цсетверто: Обзнанyујесзе, да Немесцхи каквугод парницзу протива варосцханом буду имали, прид Магистратом правицзу сзвоју траxити имаду, а аппеллатиу на Госзпоцзку Сзтолицзу, тосзе зове Седем Доминалем иматyе Варосани пак осзим землyе којаје под Јурисдицтиом Доминалском

налсзком, дакле y Магистратском властyом, друге правицзе, y туxбе протива Немесцхом имутyе прид Сзолгабировом правицзу траxетyи добититyе Пето: Итосзе обзнанyује, да Немесцхом овде сзтојетyим, дакадби коy хотили посзелити на другу сзтрану,иллити мисзто, кутyе, винограде, оградгyене Босзтане, y друге сзправе /: осзим комсие :/ комухотyе моxе продати, y посто моxе Сзлободно јесзт, пак исзплативсцхи Рестантиае, иллити од Цонтрибутие, иллити аренде брез сзваког задрxанyа сзелити могу.

Сесзто: Будутyисзе несзлога којаје досзад била, овако умирила, обстина сзвоју Лyубав цзитyа Немесцха показујутyи обетyајесзе, да Немесцхке Персоне, иллити Главе из Портие хотyе вадити, ветy на кутyе, y осзтала сзвоја иманyа како y Варосани платyати дуxнисзу.

Сзедмо: Будутyи Немесцхи једино С. Варосани, у обетyато Цоморско крило, y милосзт врлосзе уздају, y наредбу ову стују, да пориз једнакосзе сзврсује. Тако на озгор метнуте Цсланке сзвето, y нецзилловано уцсинyене обесзтране обдрxавати подфатаyајусзе, y подвезују Дано у Пестхи на дан 6га Новембра Мисзецза 748 Године.

Тхомас Рудитс ацтуалис Јудеx
Грегориус Крисановитс Сенатор
Марцус Сзкендеровитс Сенатор
Јосепхус Визy Цомиссар
Елиас Црнковитс еx Јур Цомунит
Јоаннес Францесковитс еx Јур Цомун
Ницолаус Сзогмаисзтер е Јурата Цомуните

Луцас Буквитс Нобилис Пленипотент
Луцас Војнитс Нобил Пленипотен
Јоаннес Војнитс Нобил Пленипотен
Грегориус Видаковитс Нобилис Пленипотентиариус