Закон о привредним друштвима (Република Србија)/Део дванаести

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу
Coat of arms of Serbia.svg


ЗАКОН О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА


ДЕО ДВАНАЕСТИ

ПОСЛОВНА УДРУЖЕЊА


Пословно удружење

Члан 578.

Пословно удружење је правно лице које оснивају два или више привредних друштава или предузетника, ради постизања заједничких интереса.

Пословно удружење не може обављати делатност ради стицања добити, већ само ради постизања заједничких интереса својих чланова.

Правна форма пословног удружења се у пословном имену означава са: „пословно удружење” или „п.у.” или „пу”.

Пословно удружење стиче својство правног лица регистрацијом у складу са законом о регистрацији.


Оснивачки акт пословног удружења

Члан 579.

Оснивачки акт пословног удружења је уговор који потписују сви чланови чији се потписи оверавају у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Оснивачки акт пословног удружења садржи нарочито:

1) пословно име, седиште и матични/регистарски број чланова пословног удружења;
2) пословно име и седиште пословног удружења;
3) циљ оснивања пословног удружења;
4) делатност пословног удружења;
5) одређивање органа пословног удружења и њихових надлежности;
6) време трајања пословног удружења;
7) обавезе чланова пословног удружења;
8) приступање, иступање и искључење чланова.

За обавезе у правном промету пословно удружење одговара целокупном својом имовином, а чланови на начин одређен оснивачким актом.

Сви чланови пословног удружења имају једнака права и обавезе, осим ако је оснивачким актом другачије одређено.

Пословно удружење не може променити правну форму у форму привредног друштва.


Примена одредаба о друштву с ограниченом одговорношћу

Члан 580.

На пословно удружење сходно се примењују одредбе овог закона о друштву с ограниченом одговорношћу, ако овим законом није другачије одређено.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Србије”, број 36/11